Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Actiris – Site Royale

145, Koningslaan1000 BruxellesActiriswww.actiris.brussels/nl/citoyens/
25/06/2022

De bestaansreden van Actiris is tweeledig:

  1. Het recht op arbeid voor elke Brusselaar uitvoeren zoals gewaarborgd door artikels 23 van de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Actiris in zijn dimensie van individuele dienstverlening.
  2. Bijdragen tot de economische en fiscale gezondheid en de sociale cohesie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de toename van de Brusselse werkgelegenheidsgraad: Actiris in zijn dimensie van maatschappelijke dienstverlening.

 

Twee strategische en transversale opdrachten:

  1. Een kwalitatieve begeleiding verzekeren voor alle werkzoekenden tijdens hun doorstroming naar een duurzame en kwalitatieve tewerkstelling. Teneinde deze opdracht te vervullen, verbindt Actiris zich er met de hulp van zijn partners toe om elke werkzoekende een kwalitatieve begeleiding aan te bieden alsook om het aanbod aan beschikbare oplossingen uit te breiden.
  2. Oplossingen bieden aan alle werkgevers bij hun zoektocht naar medewerkers en medewerksters. Teneinde deze opdracht te vervullen, verbindt Actiris zich ertoe om met de hulp van zijn partners aan elke werkgever die dit wenst, ongeacht zijn grootte, een waaier aan eenvoudige, doeltreffende en gratis diensten aan te bieden met het oog op doeltreffende matching.
  • Openbaar bestuur

Labeling

06/20223 sterren