Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Netwerk #ecodyn

Het Label Ecodynamische Onderneming staat open voor private en publieke, profit en non-profit organisaties uit alle sectoren die een vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OverheidBent u een gemeentelijke, regionale, federale of Europese administratie? Sluit u aan bij ons netwerk #ecodyn!

 

Privé sectorBent u een kleine of middelgrote onderneming of een grote multinational? Laat u erkennen als Ecodynamische Onderneming!

 

VerenigingMaakt u deel uit van een lokale of internationale vereniging? Dit is het moment om de erkenning aan te vragen!

 

Er zijn geen minimale voorwaarden aan de grootte of de oppervlakte om deel te nemen. De erkenning van het label geldt voor een vestiging van de organisatie. Organisaties met meerdere vestigingen kunnen een label aanvragen voor elke vestiging.

Een vestiging wordt gedefinieerd als een entiteit met de volgende kenmerken:

  • Een locatie die wordt gebruikt door een onderneming
  • Alle uitrustingen, voorzieningen en materialen die zich daar bevinden
  • De plaats waar deze onderneming verantwoordelijk is voor het beheer van de activiteiten, producten of diensten

De inhoud van het label is niet gericht op natuurlijke personen die hun activiteiten uitvoeren op de plaats waar ze wonen. Een vestiging mag geen woonplaats zijn.