Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Onze geschiedenis

Het Label Ecodynamische Onderneming is een gratis en officiële erkenning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel.

Het label werd gecreëerd in mei 1999 als aanmoediging en erkenning van Brusselse bedrijven, verenigingen en instellingen die inspanningen doen om de impact van hun activiteiten op het milieu te verminderen. In februari 2018 werd het grondig herzien

Deze nieuwe versie legt het accent op de autonomie van de kandidaat voor het label. Via de vereenvoudigde procedure en het online platform kunnen de kandidaten hun dossier nu beheren op hun eigen ritme. Ze kunnen ook inspiratie halen uit de goede praktijken van alle gelabelde organisaties in het specifieke referentiekader dat daarvoor is ontwikkeld. Dit komt ten goede aan de transparantie van het label, de Brusselse organisaties … en onze planeet!

Het label waardeert milieuvriendelijke initiatieven binnen een referentiekader dat meer dan 350 goede praktijken voorstelt in 9 milieuthema’s: energie, groenvoorziening, mobiliteit, bodem, aankopen, geluid, water en afval. De nieuwe versie van het label is tevens afgestemd op het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie dat de Brusselse regering heeft aangenomen in 2016.

De geleverde inspanningen van de ondernemingen worden gesymboliseerd op een schaal met drie niveaus: een, twee of drie sterren.