Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Toegankelijkheidsverklaring van een website die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten .

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website van het Label Ecodynamische Onderneming.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties.

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking.
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden.
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA: gedeeltelijk conform.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website: Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en gedeeltelijke herzieningen van Anysurfer en de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van elke website.

Alle video’s die op deze website worden gepubliceerd na 23/09/2020 zijn toegankelijk gemaakt.

Niet-toegankelijke inhoud:

Het kan dat bepaalde administratieve documenten op de website niet toegankelijk werden gemaakt. Ook de video’s die reeds bestonden voor de lancering van dit project werden niet gewijzigd.  We zullen echter de retranscriptie van de video ter beschikking stellen. In de browser « Gids » konden de labels van de velden niet worden verbonden met de velden waardoor het lezen van de schermen voor deze functie op de site niet makkelijk is.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring: 01/08/2020

Feedback en contactgegevens

U kunt zich per email richten aan het volgend adres info@ecodyn.brussels voor een aanvraag of extra informatie in verband met de toegankelijkheid van deze website.