Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Goede praktijken

Milieubeheer, wat houdt dat precies in?

Milieubeheer, ecologisch beheer of milieumanagement betekent dat een organisatie het milieu integreert in haar dagelijkse beheer. Het brengt de milieu-impact van de activiteiten van de organisatie in kaart, beoordeelt die en tracht die te verminderen.

Hoe werkt dat concreet?

Het Label Ecodynamische Onderneming beoordeelt de milieu-initiatieven van een organisatie die het label aanvraagt. Hoe? Het vergelijkt de acties die de kandidaat heeft opgezet om de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen met alle acties die de kandidaat zou kunnen uitvoeren in het ideale geval en die van toepassing zijn op deze kandidaat.

Deze vergelijking gebeurt aan de hand van een objectief en transparant referentiekader, die bestaat uit een geheel van goede praktijken binnen 9 milieuthema’s: aankopen, groenvoorziening, energie, water, mobiliteit, afval, bodem, geluid en organisatie.

Goede praktijken

Ter inspiratie is hier een selectie van 14 eenvoudige en/of innovatieve Goede Praktijken onze gids:

Aankopen
Goede praktijk #1

Goede praktijk #1

Duurzaam inrichten!
Doe beroep op tweedehands, herbruikbare of gelabelde meubilair voor uw kantoren.

Aankopen
Goede praktijk #2

Goede praktijk #2

Kies voor het schoonmaken van het gebouw voor natuurlijke biologisch afbreekbare of gelabelde producten en gebruik de juiste dosering.

Afval
Goede praktijk #3

Goede praktijk #3

Ga verder in de sortering!
Inzamel het organisch afval en laat het valoriseren door compostering of methanisering via een gespecialiseerde operator.

Afval
Goede praktijk #4

Goede praktijk #4

Een evenement met catering gepland?
Vraag de deelnemers altijd om zich in te schrijven om de benodigde hoeveelheden te kunnen inschatten.

Afval
Goede praktijk #5

Goede praktijk #5

Neem actie op alle niveaus!
Stimuleer uw leveranciers om hun goederen te leveren in verpakkingen die ze opnieuw kunnen gebruiken.

Afval
Goede praktijk #6

Goede praktijk #6

Zorg voor herbruikbare glazen en bekers voor zowel uw personeel als uw bezoekers.

Afval
Goede praktijk #7

Goede praktijk #7

Make your IT go green!
Verleng zoveel mogelijk de levensduur van uw IT-instalaties vóór de vervanging ervan

Water
Goede praktijk #8

Goede praktijk #8

Bespaar geld:
Installeer debietbegrenzers op alle kranen.

Energie
Goede praktijk #9

Goede praktijk #9

Beperk het energieverbruik maximaal: regel de verwarming rechtstreeks in het ketelhuis.

Groene ruimtes
Goede praktijk #10

Goede praktijk #10

Maak gebruik van "gedifferentieerd beheer" en minder intensief onderhoud van groene ruimtes.

Mobiliteit
Goede praktijk #11

Goede praktijk #11

Reizen van en naar het werk: vergoed de volledige kosten van het openbaar vervoer voor uw personeel.

Mobiliteit
Goede praktijk #12

Goede praktijk #12

Vaste fietsers onder uw medewerkers? Bied hen een jaarlijks fietsonderhoud aan of organiseer een jaarlijkse workshop over fietsonderhoud en -herstelling.

Mobiliteit
Goede praktijk #13

Goede praktijk #13

Reizen: kies altijd voor de trein in plaats van het vliegtuig voor reizen van minder dan 400 km.

Organisatie
Goede praktijk #14

Goede praktijk #14

Milieubeheer is een zaak voor iedereen!
Construeer uw milieu-aanpak op een continue basis met uw medewerkers en leveranciers.