Ga naar hoofdinhoud
LinkedIn
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Goede praktijken

Milieubeheer, wat houdt dat precies in?

Milieubeheer, ecologisch beheer of milieumanagement betekent dat een organisatie het milieu integreert in haar dagelijkse beheer. Het brengt de milieu-impact van de activiteiten van de organisatie in kaart, beoordeelt die en tracht die te verminderen.

Hoe werkt dat concreet?

Het Label Ecodynamische Onderneming beoordeelt de milieu-initiatieven van een organisatie die het label aanvraagt. Hoe? Het vergelijkt de acties die de kandidaat heeft opgezet om de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen met alle acties die de kandidaat zou kunnen uitvoeren in het ideale geval en die van toepassing zijn op deze kandidaat.

Goede praktijken

Deze vergelijking gebeurt aan de hand van een objectief en transparant referentiekader, die bestaat uit een geheel van goede praktijken binnen 9 milieuthema’s.

  • Aankopen
  • Groenvoorziening
  • Energie
  • Water
  • Mobiliteit
  • Afval
  • Bodem
  • Geluid
  • Organisatie