Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Milieubeheer rendeert!

Gepubliceerd op 01-04-2019

Op dinsdag 26 maart organiseerde het team van het Label Ecodynamische Onderneming de conferentie ‘Milieubeheer, wat brengt dat op? Concrete voordelen en realisaties’. Niet minder dan 18 Brusselse organisaties – de eerste die het label kregen na de herstructurering – ontvingen bij die gelegenheid hun certificaat onder het applaus van de deelnemers. Terugblik op het evenement en de antwoorden van de sprekers…

Meer dan 160 mensen namen op dinsdag deel aan de conferentie die was georganiseerd door het team van het Label Ecodynamische Onderneming, comfortabel geïnstalleerd in het amfitheater van de Nationale Bank van België, die zijn ecodynamische gebouw voor de gelegenheid beschikbaar stelde aan de genodigden.

Na de opening van de ceremonie door Vincent Magnée, directeur van de Nationale Bank van België, die vertelde over de inspanningen van zijn team om de uitdaging aan te gaan en de drie sterren van het Label binnen te halen, was het de beurt aan Barbara Dewulf, adjunct-algemeen directeur van Leefmilieu Brussel, die dieper inging op de redenen voor de herziening van de toekenningscriteria van het label: een betere aansluiting op de ecologische en sociaaleconomische context van het Brussels Gewest, de wens om zko’s te betrekken bij het initiatief en het streven om de spelregels transparanter, objectiever en duidelijker te maken voor iedereen, wat ieders autonomie ten goede komt.

Daarna volgde het inspirerende betoog van Emmanuel Mossay, extern expert van de parlementaire groep ‘Circulaire economie’ van het Waals Parlement en coauteur van het boek Shifting Economy, die milieubeheer ziet als de integratie van het milieu in de bedrijfswereld, via de identificatie, de evaluatie en de vermindering van de externe factoren die verband houden met de activiteiten van de organisatie. Hij bepleit een ecosystemische benadering van milieubeheer die voorbijgaat aan de materiële elementen van financiële overzichten en processen, maar rekening houdt met immateriële aspecten: emoties, communicatie, kennis, milieu-impact en bijdrage aan gemeenschappelijk welzijn.

Op het moment dat we een transitie naar een duurzamer model beleven, genereren de zakelijke beslissingen die u neemt concrete voordelen voor uw bedrijf. Recente studies tonen bovendien aan dat milieubeheer rendeert! Voor elke euro die wordt geïnvesteerd in de gebouwen van de Europese Commissie brengt milieubeheer zes euro op. Bij onze Oostenrijkse buren toont de ervaring van het milieulabel van de stad Wenen bij 1100 bedrijven aan dat de investering van 1 euro 12 euro opbrengt. De moeite waard om over na te denken…

Het debat tussen vertegenwoordigers van bedrijfsfederaties UCM en BECI, van de bedrijven NNOF en MCA Recycling en van het Europees Sociaal en Economisch Comité / Comité van de Regio’s liet zien welke vormen een rendabel milieubeheer kan aannemen. Hoewel het moeilijk is voor hen om exacte cijfers te geven, vermeldden ze allen zowel materiële als immateriële voordelen: naast een vermindering van het gebruik van papier, gas of elektriciteit, lag het accent op de anticipatie en oplossing van problemen, een betere beheersing en aanpassing van processen, meer inzicht in de context en meer gemak om in orde te zijn met voorschriften of om openbare aanbestedingen te winnen. Er werd ook gepraat over merkimago, marktpositie, mogelijke invloed op klanten, leveranciers en partners, een grotere aantrekkingskracht als werkgever en een grotere betrokkenheid en inzet van werknemers die zich kunnen vinden in de waarden die de organisatie uitdraagt. Voor NNOF gaat het milieubeheer zo ver dat zij het businessmodel van hun bedrijf hebben aangepakt om de CO2-impact te verminderen. Deze initiatieven staan niet op zichzelf: ze vragen sterk leiderschap en grote betrokkenheid van het personeel op alle niveaus van de organisatie, sensibilisering, opleiding, vruchtbare samenwerking, goede externe ondersteuning zoals de begeleiding die UCM en BECI aanbieden, maar ook beleidsmatige instrumenten die de continue verbetering van de milieuprestaties van het bedrijf ondersteunen, zoals het Label Ecodynamische Onderneming.

Al deze voordelen wensen we van harte toe aan de 18 gelabelde organisaties die dinsdag hun Label ontvingen en die wij feliciteren en bedanken voor hun werk, hun inzet en hun enthousiasme: AEIDL, Ancienne Belgique, Nationale Bank van België, Leefmilieu Brussel, Federaal Planbureau, Comensia, Eating Point, Entraide & Fraternité, FSMA, GS3, Hotel Le Plaza, Spullenhulp, Oxfam International EU Advocacy Office, Haven van Brussel, Praetica, RDC Environnement, Sibelga en ULB Coopération.

Overtuigd? Kom dan naar de volgende infosessie op 25/4 op 14u

 

Auteur: Laurence Jonkers (21 Solutions)