Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Principes

De erkenning van het Label Ecodynamische Onderneming en het aantal bijhorende sterren is gebaseerd op de vergelijking tussen:

 • De milieuacties die de kandidaat de facto heeft geïmplementeerd om de impact van zijn activiteit op het milieu te verminderen.
 • De acties die de kandidaat in het ideale geval zou kunnen implementeren en die direct van toepassing zijn op de organisatie.

Voor deze vergelijking gebruikt het label een objectief en transparant referentiekader, dat is aangepast aan het profiel van de kandidaat.

Het referentiekader is een database die bestaat uit alle wettelijke milieuverplichtingen en de goede praktijken in milieubeheer binnen 9 milieuthema’s:

 • Aankopen
 • Groenvoorziening
 • Energie
 • Water
 • Mobiliteit
 • Afval
 • Bodem
 • Geluid
 • Organisatie

Op basis van de behaalde score geeft het Label de kandidaat een, twee of drie sterren. Er wordt jaarlijks een ceremonie georganiseerd in aanwezigheid van de minister van Leefmilieu om de labels uit te reiken.

De milieu-inspanningen van de organisaties evolueren met de tijd, afhankelijk van allerlei factoren, zoals het aanbod van nieuwe technologieën op de markt, de publicatie van nieuwe wetten of nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Daarom is het referentiekader van het Label Ecodynamische Onderneming niet statisch en in continue evolutie.

Meer informatie vindt u in de handleiding over de werking van het label (.pdf).

Het volledige labelingsproces verloopt via het online platform. Een kandidaat-organisatie kan hier een account aanmaken, een dossier creëren om een label aan te vragen binnen het lopende referentiekader en vroegere dossiers raadplegen.

Op het platform kunnen de kandidaten ook via een berichtensysteem ook contact opnemen met de helpdesk, de verificator van hun dossier of collega’s die toegang hebben tot het platform.

Meer informatie vindt u in de handleiding over de werking van het label (.pdf).

Het referentiekader is ontwikkeld voor de beoordeling van de kandidaten voor het label, maar ook als een optimalisatietool die zij kunnen gebruiken. Het referentiekader past zich aan op het profiel van de kandidaten en presenteert alle goede milieupraktijken die op hen van toepassing zijn en die zij kunnen implementeren.

Naast het referentiekader organiseert Leefmilieu Brussel regelmatig infosessies voor organisaties die een ecodynamisch initiatief willen implementeren. Die worden gekoppeld aan workshops die de kandidaten helpen bij de samenstelling van hun dossier.

Er staat ook een helpdesk ter beschikking voor alle vragen over het label en de procedure om het label te krijgen. Deze helpdesk zal bijzondere aandacht besteden aan de organisaties waarvan de activiteiten minder goed vertegenwoordigd zijn in het referentiekader.

Eveneens zullen specifieke opleidingen worden aangeboden voor organisaties die het label al verkregen hebben.

Alle data van de infosessies en de specifieke opleidingen worden bekendgemaakt in de rubriek Opleidingen.

Meer informatie vindt u in de handleiding over de werking van het label (.pdf).

Gelabelde organisaties ontvangen een gebruikerslicentie die de labeling certificeert en een logo voor de gelabelde vestiging. Het logo vermeldt het aantal verkregen sterren en de datum waarop het label verkregen is.
Het label heeft geen geldigheidsduur en alle gelabelde organisaties kunnen zelf bepalen wanneer ze het label willen vernieuwen. Iedereen volgt zijn eigen ritme.

Het logo kan alleen worden gebruikt in relatie tot het adres en de activiteiten van de gelabelde vestiging en alleen in de vorm die wordt gepreciseerd in het grafisch charter dat Leefmilieu Brussel levert.

Voor meer informatie, raadpleeg de handleiding over de werking van het label (.pdf)