Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Uw toeristische activiteit duurzamer maken: het Brussels Gewest begeleidt u erbij!

Gepubliceerd op 18-01-2024

Wereldwijd is 8% van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de toeristische sector. Dat blijkt uit een studie die visit.brussels in 2020 uitvoerde[1]. Met meer dan 6 miljoen bezoekers aan Brussel in 2022[2] is voor de actoren in de toeristische sector van de hoofdstad een belangrijke rol weggelegd in de vermindering van die milieu-impact.

Werkt u voor een museum, een hotel, een winkel, een congresruimte of een restaurant, en wilt u uw activiteit duurzamer maken? Het Gewest stelt u tal van tools en begeleidingsvormen ter beschikking!

Goede praktijken en duurzaam beheer

De impact van uw toeristische activiteit verminderen, allemaal goed en wel, maar hoe begint u eraan?

Je kunt verschillende dingen doen, zoals het openbaar vervoer en de fiets promoten om de milieu-impact van het transport naar de bestemming te beperken. Dat is ook waar het Good Move-plan op inzet. Andere mogelijke maatregelen zijn daken vergroenen, doeltreffend afvalbeheer, en opleidingsprogramma’s organiseren”, vertelt Kathleen Davisters, experte duurzaamheid en toegankelijkheid bij visit.brussels.

Wie zulke praktijken toepast om de milieu-impact van een of meerdere vestigingen te beperken, doet aan ecobeheer. Dat ecobeheer mee opnemen in het beheer van toeristische ondernemingen is een doeltreffende en haalbare manier om tot een duurzamer toerisme te komen.

De cruciale rol van labels

Voor een label kiezen is volgens visit.brussels een handige manier om van start te gaan: “Duurzaamheidslabels laten de hele onderneming in actie komen, van de directie tot de werknemers, en ze maken het mogelijk om een concreet beheersplan op te stellen. Wanneer een toeristisch bedrijf ermee aan de slag gaat, krijgt het toegang tot criteria die vaak minder gekend zijn. Zo kan het een beheers- en actieplan uitwerken voor het volgende jaar. Ondernemingen met een label worden dus aangespoord om hun praktijken in verband met afvalbeheer, energie, water en andere aspecten die samenhangen met duurzaamheid onder de loep te nemen en te verbeteren. Het proces om het label te verkrijgen gaat gepaard met een professionele begeleiding. Op die manier krijgt de toeristische infrastructuur meer inzicht in haar sterkten en zwaktes.

U hebt verschillende gewestelijke labels ter beschikking om u bij uw stappen te begeleiden:

  • Het Label Ecodynamische Onderneming wordt beheerd door Leefmilieu Brussel en biedt u een concrete roadmap naar meer duurzaamheid. Dat doet het aan de hand van een platform waarmee u uw traject stap voor stap kunt uitwerken. Er is ook gratis begeleiding beschikbaar en als u het label uiteindelijk binnenhaalt, geniet uw initiatief gewestelijke erkenning.
  • Het Label Clef Verte hanteert een gelijkaardige aanpak, maar richt zich specifieker op toeristische ondernemingen. Het zet hen aan om er strikte normen op na te houden in verband met ecobeheer, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, afvalbeheer, energiebesparing enz.
  • En dan is er nog het label ‘Bike Friendly’ van visit.brussels in samenwerking met Pro Velo. Dat promoot en beloont accommodatie in Brussel die tegemoet komt aan de noden van wielertoeristen en klanten die de stad graag per fiets willen verkennen.

Engagement aanmoedigen met het Sustainable Partners-logo

Visit.brussels heeft besloten om een overkoepelend ‘Sustainable Partners’-logo in het leven te roepen. Daarmee wil het zoveel mogelijk actoren aanzetten om labels binnen te halen en de Brusselse toeristische sector op weg zetten richting meer duurzaamheid. Dat logo geldt voor alle actoren die zich inzetten voor duurzaamheid, en het geeft duurzame partners zo extra zichtbaarheid.

Concreet zal elke toeristische infrastructuur die over een ecolabel beschikt vergezeld gaan van het overkoepelende logo. Het wordt dus een collectieve erkenning, die het makkelijker maakt om over de inzet van de Brusselse toeristische sector voor duurzaamheid te communiceren.


Bent u actief in de toeristische sector en wilt u uw milieu-impact verminderen? Verschillende initiatieven kunnen u daarbij ondersteunen:

 

[1] Visit.brussels. (2020). Milieu-impact van het toerisme in Brussel. https://www.visit.brussels/content/dam/visitbrussels/pdf-brochures/presse/studies/durability/IMPACT%20ENVIRONNEMENTAL%20DU%20TOURISME%20%C3%80%20BRUXELLES_NL.pdf

[2] Aantal geboekte hotelovernachtingen in 2022. Bron: visit.brussels/content/dam/visitbrussels/pdf-brochures/presse/studies/jaarverslagen/Rapport%20annuel%202022%20NL.pdf