Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Bioafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: tussen verplichting en opportuniteiten

Gepubliceerd op 26-04-2022

Vanaf eind 2022 wordt bioafval aan de bron sorteren verplicht voor professionelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is dus een problematiek waarbij we nu al moeten stilstaan: wat betekent dat voor uw bedrijf? Ontdek in dit artikel welke uitdagingen bij bioafval komen kijken in het Brussels Gewest, en hoe die nieuwe regelgeving een economische opportuniteit kan worden voor uw bedrijf!

Bioafval in het BHG 

Bioafval omvat al het biologisch afbreekbaar afval afkomstig van twee stromen: voedingsafval en plantaardig afval van parken en tuinen. Experts schatten dat er 210.000 ton biologisch afval zal zijn in 2050[1], waarvan meer dan 40% afkomstig is van professionelen. Nochtans kan dat afval benut worden via compostering of biomethanisatie. Daarom geldt in het BHG vanaf het eind van dit jaar een sorteerplicht voor bioafval van professionelen. Dit heeft betrekking op alle sectoren (horeca, scholen, ziekenhuizen, handelszaken en voedingsmarkten, maar ook privébedrijven, verenigingen en overheidsinstellingen, ongeacht de aanwezigheid van een kantine …), en er is geen minimumdrempel (wat de hoeveelheid afval betreft) voor de toepassing van deze regelgeving.

 Een organisatorische uitdaging …

Die verplichting vereist een nieuwe interne organisatie om dat afval te sorteren, en een externe sortering door een erkende inzamelaar of een valorisatie ter plaatse (met name via de compostering in het bedrijf). De sorteerkwaliteit op de plek waar het bioafval geproduceerd wordt is daarvoor cruciaal. Om het inzamelen en het beheer van die afvalstromen te vergemakkelijken zal de terbeschikkingstelling van meerdere oranje vuilnisbakken op de werkplek (bijvoorbeeld rechtstreeks in de refter of een per verdieping) uw collega’s helpen om bij de bron te sorteren.

… die veel kan opleveren!

U hebt zeker al gehoord van het motto “het beste afval is afval dat niet bestaat”. Vanuit die logica pakken we de voedselverspilling aan. De jaarlijkse verliezen daardoor in de traditionele horeca en catering worden immers tussen € 12.300 en € 33.300 geschat[2].

Vanuit puur economisch oogpunt is het dus heel interessant om goede praktijken te hanteren om voedselverspilling doeltreffend te bestrijden. U bespaart zowel op de aankoop van grondstoffen, als op het voorbereidend werk en de afvalverwerking. Op die manier kunt u tot 35% besparen op de kosten voor het legen van uw restafvalcontainers. Volgens de Food Waste Alliance leveren de maatregelen om voedspelverspilling te bestrijden bij 99% van de 1.200 ondernemingen die begeleid werden in België een positieve return on investment op[3].

Dus waar beginnen we?

  • We raden u aan om vanaf nu een inschatting te maken van uw bioafval, hetzij per gewicht, hetzij per volume, om een duidelijk zicht te krijgen op uw behoeften voor de frequentie en het volume van de ophaling.
  • Stel vóór u met dienstverleners overeenkomsten tekent voor de ophaling en de verwerking een plan op tegen voedselverspilling en probeer in te schatten welke vermindering haalbaar is. Zo hoeft het deel dat vermeden kan worden niet opgehaald te worden.
  • Let er ook op uw containers niet te overschatten. Zo vermijdt u onnodige kosten.
  • Voer indien mogelijk een composteersysteem in op het terrein van uw bedrijf om een deel van uw biologisch afval te verwerken.

 

 De informatie in dit artikel komt uit het webinar dat Leefmilieu Brussel op 31 maart 2022 organiseerde. U vindt dat volledige webinar hier, samen met alle andere evenementen van de komende weken in onze daartoe bestemde rubriek.

 Het volgende webinar zal plaatsvinden op 5 mei van 14 tot 16 uur en zal gaan over het sorteren van bioafval en de bestrijding van voedselverspilling. Dit webinar is een aanvulling op dat van 31 maart, en zal dieper ingaan op acties die u in uw bedrijf kunt doorvoeren.

Zou u uw beheer van bioafval willen verbeteren maar weet u niet waar te beginnen?

Neem contact op met de Facilitator Bioafval voor professionelen voor gepersonaliseerd advies: biodechetspro@environnement.brussels

[1] De Muynck, Simon & Kampelmann, Stephan & Dávila, Francisco & Dennemont, Laurent & Savino, Jean-Marie & Amaz, Aurélien. (2020). Opération Phosphore – Rapport scientifique 3 : le système de collecte et de traitement des biodéchets bruxellois en 2025.

[2] ADEME, 2019 https://optigede.ademe.fr/fiche/moins-de-gaspi-au-resto-reduction-du-gaspillage-alimentaire-en-restauration-commerciale

[3] https://foodwastealliance.be/wp-content/uploads/2017/01/Catalogue-a4_V2019-1.pdf