Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Opleidingscyclus Hernieuwbare energie – september 2023

Gepubliceerd op 30-07-2023

Programma

  • Voorstelling van de uitdagingen en doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Overzicht van de technologieën die diverse hernieuwbare energiebronnen gebruiken en van hun toepassing in de Brusselse stedelijke context.
  • Focus op fotovoltaïsche en thermische zonne-installaties, de warmtepomp en (micro)warmtekrachtkoppeling, hun toepassingsgebieden en integraties.
  • Beschrijving van de verschillende energieopslagoplossingen (warmte en elektriciteit).
  • Voorstelling van het concept van energiegemeenschappen en praktijkervaringen uit pilootprojecten die het energieverbruik op grote schaal optimaliseren.

Download het gedetailleerde programma (.pdf)

Is deze opleidingscyclus voor u?

Deze opleiding behandelt de integratie van hernieuwbare energie en alternatieve technologieën in gebouwen in een stedelijke context. Ze is bestemd voor professionals uit de bouwsector en van de stad die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijvoorbeeld: architecten en ingenieurs, technische studiebureaus, installateurs, professionele opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers (gebouwbeheerders, syndici …).

Inhoud

Tijdens de eerste opleidingsdag worden de hernieuwbare energiebronnen in hun totaliteit behandeld, en ook de verschillende bestaande technologieën met bijzondere aandacht voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energie en hybride installaties.

De tweede dag komen diverse aspecten aan bod die verbonden zijn aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals de opslag en optimalisatie van het energieverbruik, nieuwe manieren om energie te delen en zo meer.

Verworven vaardigheden

Na het volgen van deze opleiding kunt u:

  • zich een volledig beeld vormen van de systeemtechnologieën voor het gebruik of de productie van hernieuwbare energie (behoeften, aandachtspunten …).
  • kleine eenvoudige tools gebruiken om de geschiktheid van warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche of thermische zonne-energie-installaties of een warmtepomp in een project vooraf te evalueren.

Pedagogische aanpak

Om de verschillende thema’s te verduidelijken, is de opleiding doorspekt met korte oefeningen met eenvoudige voordimensioneringstools. Alle presentaties worden gegeven door specialisten met ruime praktijkervaring op dit gebied.

Voorkennis

Deze opleiding vereist een minimale kennis van warmteproductiesystemen, zoals verwarmingsketels en warmtepompen, en van de bijbehorende terminologie. U wordt verondersteld de theoretische basisbegrippen te kennen.

-> Denkt u deze basiskennis onvoldoende te beheersen? Volg dan vooraf de opleiding ‘Energie: basisprincipes’.

In welke taal wordt de opleiding gegeven?

De opleiding is tweetalig. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taalverdeling bij de inschrijvingen weerspiegelt. Alle opleidingsdocumenten worden uitgedeeld aan de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (NL of FR).

Informatie

Praktische info

Adres:

Leefmilieu Brusssel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel

Datum:

26/09/2023 - 03/10/2023 | Hele dag