Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Opleidingscyclus Hernieuwbare energie – Leefmilieu Brussel

Gepubliceerd op 09-12-2021

Context van de opleidingscyclus

In het kader van deze opleiding zullen we de integratie van hernieuwbare energiebronnen en alternatieve technologieën voor gebouwen in een stedelijke context behandelen:

 • Voorstelling van de uitdagingen en doelstellingen inzake hernieuwbare energie in het BHG.
 • Overzicht van de technologieën die diverse hernieuwbare energiebronnen gebruiken en van hun toepassing in de Brusselse stedelijke context.
 • Focus op fotovoltaïsche en thermische zonne-energie-installaties, WP’s en (micro)warmtekrachtkoppeling; toepassingsgebied, integratie.
 • Voorstelling van de verschillende energieopslagoplossingen (warmte en elektriciteit).
 • Naast de individuele productie van warmte/elektriciteit komt op grotere schaal ook de optimalisatie van het gebruik van deze energie via het creëren van energiegemeenschappen aan bod. Tot slot worden ervaringen gedeeld die bij pilootprojecten op dit gebied werden verworven.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • zich een volledig beeld te vormen van de technologieën van systemen voor het gebruik of de productie van hernieuwbare energie (behoeften, aandachtspunten, enz.),
 • kleine eenvoudige tools te gebruiken om de geschiktheid van warmtekrachtkoppeling en van fotovoltaïsche en thermische zonne-energie-installaties voor een concreet geval vooraf te evalueren,
 • de geschiktheid van de installatie van een warmtepomp in een project te evalueren.

Pedagogische aanpak

De eerste dag worden de hernieuwbare energiebronnen in hun totaliteit behandeld, samen met de verschillende bestaande technologieën. Daarna worden fotovoltaïsche, thermische zonne-energie- en hybride installaties onder de loep genomen.

De tweede dag komen diverse aspecten aan bod die aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen verbonden zijn, zoals de opslag en optimalisatie van het gebruik van de energie, nieuwe manieren om energie te delen, enz. De presentaties worden gegeven door specialisten met ruime praktijkervaring (studiebureau).

De opleiding wordt kracht bijgezet door korte oefeningen met behulp van voordimensioneringstools; zo worden de verschillende thema’s geïllustreerd.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist een minimale kennis van warmteproductiesystemen zoals verwarmingsketels en warmtepompen, alsook van de bijbehorende terminologie. Er wordt aangenomen dat de theoretische basisbegrippen gekend zijn. Bijgevolg wordt er meteen gefocust op de aspecten van de integratie van hernieuwbare energiebronnen en alternatieve technologieën.
 • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, installateurs, aannemers (beslissingsnemers in de onderneming) en professionele bouwheren met een technisch profiel.

Programma

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: Dinsdag 24 en 31 mei 2022
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC en Cenergie.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 29 april 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 6 mei 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Praktische info

Adres:

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Datum:

24/05/2022 - 31/05/2022