Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

De facilitators, gratis technische ondersteuning voor uw stappen inzake ecobeheer!

Gepubliceerd op 31-05-2022

Hoe voert u een doeltreffend afvalbeheer door in uw onderneming? Hoe integreert u het duurzame aspect in de mobiliteitsbehoeften van uw activiteit? Of u nu begeleid wilt worden bij uw stappen of op zoek bent naar technische antwoorden, de facilitators staan tot uw dienst! De facilitators worden aangesteld door Leefmilieu Brussel en zijn experts in zeer uiteenlopende domeinen die gratis helpdesks voor professionals aanbieden. Ecodyn selecteerde voor u de begeleidingsactoren die het meest relevant zijn voor uw aanpak rond milieubeheer. Ontdek ze hier!

 

Facilitator ‘Duurzame gebouwen’:

 • Bent u een professional in de bouwsector of een professionele syndicus? Deze facilitator kan een antwoord geven op al uw vragen rond de duurzame renovatie van een gebouw, hernieuwbare energie, regenwaterbeheer, groendaken en -gevels, duurzame materialen, EPB- en PLAGE-regelgeving, akoestiek enz.
 • De troef:Deze facilitator biedt een ‘energetische quickscan’ aan (vereenvoudigde audit van uw gebouw, inclusief vaststelling van de mogelijke energiebesparingen) voor mede-eigendommen die met een professionele syndicus werken.
 • Voor meer informatie: klik hier!

 

Facilitator ‘Mobility and Fleet’:

 • Deze facilitator richt zich op overheden en ondernemingen en kan u begeleiden rond thema’s zoals bedrijfsvervoerplannen (BVP’s), de voorbeeldfunctie van overheden inzake transport, het beheer van het wagenpark enz.
 • De troef:Deze facilitator biedt een gratis individuele coaching aan om ondernemingen en overheidsdiensten te begeleiden richting nieuwe praktijken voor mobiliteit en het beheer van hun wagenpark.
 • Voor meer informatie: klik hier!

 

Facilitator ‘Bedrijfsafval’

 • U staat in voor het beheer van een onderneming, een handelszaak, een gemeentegebouw, een school, een sportclub …? Dan bent u een producent van niet-huishoudelijk afval en deze facilitator kan u helpen als het gaat om de preventie en het beheer van afval!
 • De troef:Naast de helpdesk biedt deze dienst per jaar ook 10 gratis afvalaudits aan. In dat kader komt de facilitator naar uw vestiging om een diagnose te stellen van de huidige situatie, uw sterke punten, problemen, en tekortkomingen. U krijgt vervolgens concrete aanwijzingen met persoonlijk advies om een sorteeroplossing op te zetten, uw afvalbeheer te optimaliseren, en/of om uw hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen.
 • Voor meer informatie: klik hier!

 

Facilitator ‘Bioafval:

 • Bent u een professional in de horeca, beheerder van een voedingsmarkt, school of dienstverlenend bedrijf? Dan kan deze facilitator u begeleiden bij de preventie, de sortering en de methodes voor de verwerking van uw biologisch afval (inclusief organisch afval, keukenafval, groenafval uit de tuin).
 • De troef:Deze facilitator helpt u om te anticiperen op de toekomstige sorteringsverplichting voor bioafval die vanaf eind 2022 ingaat voor ondernemingen.
 • Voor meer informatie: klik hier!

 

Facilitator ‘Natuur’:

 • De natuurfacilitator richt zich tot de actoren van de stedelijke ontwikkeling (stedenbouwkundigen, promotoren, architecten, planologen en beheerders van groene ruimten) en heeft als opdracht de professionals te informeren, te sensibiliseren en te begeleiden door de natuur en de biodiversiteit te integreren in alle plannen, projecten en beheerprogramma’s. Het is ook de rol van de natuurfacilitator om de administratieve en onderzoeksprocedures te vergemakkelijken.
 • De troef: De natuurfacilitator leidt ook een platform dat het mogelijk maakt om ontmoetingen en uitwisselingen te organiseren tussen openbare beheerders met het oog op de coördinatie van het overheidsbeleid inzake vergroening/demineralisatie van de openbare ruimten, de verbetering van de reeds aanwezige vegetatie of inzake de opstelling van gewestelijke strategieën van de ecologische strijd tegen bepaalde schadelijke organismen en het vermijden van pesticiden.
 • Voor meer informatie: klik hier!

 

Helpdesk ‘duurzame overheidsopdrachten’:

 • Bent u een Brusselse organisatie onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten? Deze facilitator helpt u om een kritische ecologische noot te plaatsen bij uw overheidsopdrachten.
 • De troef:Deze helpdesk biedt een kritische lezing aan van uw lastenboeken om te waarborgen dat uw duurzaamheidscriteria relevant zijn en conform de wetgeving op overheidsopdrachten.
 • Voor meer informatie: klik hier!

Naast al die facilitators heeft Leefmilieu Brussel ook tal van coachings te bieden. Dit is bijvoorbeeld een bijzonder relevante coaching voor uw stappen richting ecobeheer:

 

EnergiePack, de energiecoaching voor kmo’s en social-profitorganisaties:

 • Deze coaching is bedoeld voor alle handelaars, ambachtslui, uitoefenaars van vrije beroepen, verantwoordelijken voor een kleine of middelgrote onderneming of een social/non-profitorganisatie en helpt u om de energie-efficiëntie van uw gebouwen te verbeteren!
 • De troef:Een team van experts staat tot uw beschikking om ter plaatse een diagnose uit te voeren van de energieprestatie van uw gebouw en u gepersonaliseerd advies te geven om de energie-efficiëntie van uw installaties te verbeteren.
 • Voor meer informatie: klik hier!

 

De diensten van Buysmart – Slim, lokaal en duurzaam aankopen zonder dat uw kosten de pan uit swingen

 • Bent u een onderneming en wilt u uw ecologische transitie in gang zetten of een boost geven via uw aankopen? Wat uw financiële situatie ook is, Coduco helpt u door concrete oplossingen aan te brengen om een duurzaam aankoopbeleid te kunnen voeren.
 • De troef: Het dienstenaanbod is gratis. Het omvat algemene opleidingen over hoe u slim aankoopt, uw kosten vermindert en uw impact op het milieu tot een minimum beperkt. Coduco biedt ook een helpdesk om al uw vragen te stellen, fiches met concrete tips en gepersonaliseerde begeleiding. Die is gebaseerd op een audit die wordt doorgevoerd en de opstelling van een individueel actieplan (dat laatste is voor 80% gesubsidieerd). Tot slot kunt u gebruikmaken van groepsaankopen voor gerecycleerd kantoormateriaal en meubilair.
 • Voor meer informatie: klik hier!

 

 

Leefmilieu Brussel is zich terdege bewust van de energie en de tijd die het kost om duurzame initiatieven door te voeren in een organisatie en probeert dan ook om die taak te vergemakkelijken via tal van begeleidingsvormen. Ook de helpdesk van Ecodyn blijft tot uw beschikking voor al uw vragen over of hulp bij uw kandidatuur voor het Label. Aarzel niet om er een beroep op te doen!