Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Achter de schermen : interview van de MIVB

Gepubliceerd op 23-09-2021

De MIVB is een belangrijke partner voor de duurzame mobiliteit in Brussel en behaalde het Label #Ecodyn voor twee sites: het hoofdkantoor Atrium (2*) en de tramstelplaats Marconi in Ukkel (3*). Neem samen met ons een kijkje achter de schermen en kom meer te weten over de milieu-initiatieven van de MIVB.

1. Welke stappen zijn gevolgd om het Label Ecodynamische Onderneming te behalen? Was er een specifieke aanleiding?

De labeling van de stelplaats Marconi past binnen een breder initiatief van milieubeheer. De basis daarvan is de ISO 14001 certificering voor alle activiteiten van de MIVB. We streven naar een continue verbetering van onze milieupraktijken door iedereen te sensibiliseren. Het Label Ecodynamische Onderneming past dus binnen het continue en dagelijkse milieubewustzijn dat de MIVB sinds vele jaren hoog in het vaandel voert.

2. Welke hefbomen gebruikt u om hindernissen te overwinnen? Welke tips en tricks zou u willen delen met andere kandidaten?

Ieders expertise is noodzakelijk om de verschillende hinderpalen te overwinnen en om de nodige informatie te verzamelen voor het valideren van goede praktijken. Parallel met deze informatieverzameling moeten de inspanningen en goede praktijken op het terrein worden beoordeeld. De sensiblisering en deelname van onze medewerkers aan de milieu-initiatieven is een sleutelelement van ons systeem. Deze aanpak wordt actief ondersteund door de hiërarchische lijn.

3. Wat zijn de belangrijkste voordelen en resultaten die dagelijks behaald worden dankzij deze milieu-aanpak, met name via het Label Ecodynamische Onderneming? Hebt u concrete cijfers?

In algemene zin lopen de inspanningen op het vlak van milieubeheer tijdens het labelingsproces gelijk met de missie, de visie en de strategische doelstellingen van de MIVB, namelijk Brussel in beweging brengen via duurzame mobiliteit. De MIVB bevindt zich in het centrum van Brussel en werkt er elke dag aan om onze hoofdstad nog aangenamer en duurzamer te maken. De erkenning door een Brussels label sluit daar dus heel goed op aan.

Wat de ISO 14001 certificering betreft, biedt de labeling van een site als Marconi de kans om bestaande goede praktijken verder te onderzoeken. De Marconi-site wil vooral exemplarisch zijn op het vlak van milieubeheer. Dankzij deze inspanning zijn veel elementen ontwikkeld en geïntegreerd in het ontwerp van de stelplaats: 1000 m2 zonnepanelen, klimatisering via warmtepompen, schemerschakelaars, bewegingsmelders, supervisie van installaties op afstand,…

4. In welk domein hebt u de meeste milieu-inspanningen gerealiseerd?

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de architecturale kwaliteit en de duurzaamheid van het gebouw. De vestiging van Marconi was de eerste die het certificatieprogramma BREEAM volgde, waarmee een duurzaam gebruik van materialen en grondstoffen wordt bevorderd. De site kreeg het niveau “Very Good” van deze certificering. Er werden ook maatregelen getroffen om de stelplaats optimaal te integreren in het bestaande gebouw en om de impact van de activiteiten op de omwonenden te beperken. Zo werd een geluidswerende muur van 140 meter rond de stelplaats opgetrokken.

5. Hoe hebt u gecommuniceerd over het label bij uw werknemers en klanten? Hoe reageerden ze?

Zoals eerder vermeld, past deze labeling in een breder kader van milieubeheer. De MIVB heeft het ISO 14001 certificaat behaald en er worden dus allerlei acties daaromtrent gevoerd. Zo zijn er rollen bepaald (Eco Watcher, Energy Watcher, Waste Watcher,…) binnen entiteiten om het personeel zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de goede praktijken die ingevoerd moeten worden. Het duurzame karakter van het gebouw en de afgesproken milieu-inspanningen werden belicht tijdens de inhuldiging en de opendeurdagen die erna werden gehouden. Deze elementen staan ook op onze website en in alle publicaties over de stelplaats Marconi. Er is veel belangstelling in de media en bij de omwonenden en het grote publiek.

6. Welke uitdagingen wilt u nog lanceren in de toekomst?

Het doel is om het Label Ecodynamische Onderneming geleidelijk te behalen voor alle sites van de MIVB. Op dit moment hebben het Atrium en Marconi het label. Dankzij dit proces kunnen we de gerealiseerde goede praktijken naar voren brengen en nagaan welke manoeuvreerruimte we hebben voor het integreren van nieuwe praktijken die de milieu-impact van onze activiteiten beperken. Nogmaals, we denken dat continue verbetering de sleutel is tot een doeltreffend en duurzaam milieubeleid.