Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Leefmilieu Brussel – Site: Bosbrigade 1

Sint-Hubertusdreef, 15-171180 Ukkelwww.leefmilieu.brussels
18/10/2023

Bosbrigade 1, gelegen in de Natura 2000-zone van het Zoniënwoud, is een ecologisch hoogwaardige passiefbouw, op energetisch vlak, qua materialen (hout), watergebruik (regen) en biodiversiteit. Dat is te danken aan de compacte omvang, het groendak, de lokale aanplanting typisch voor een bosomgeving, de bijzondere aandacht voor vleermuizen (opzettelijke spleten in de gevel, amberkleurig licht …), vochtige zones enz.

Anderzijds worden er duurzame bosbeheertechnieken toegepast die inzetten op de circulaire economie of de korte keten. Het hout van het Zoniënwoud, dat de bosbouwers vellen en verzagen, wordt gebruikt in de bouw- en restauratieprojecten van Leefmilieu Brussel of dient rechtstreeks als houtvoorraad om dit gebouw mee te verwarmen.

  • Openbaar bestuur

Labeling

09/20233 sterren