Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

CPAS / OCMW Bruxelles – Site : Haute 298a, Administration Générale

Hoogstraat, 298a1000 Brusselhttps://ocmwbxl.brussels/
12/02/2024

De strijd tegen de klimaatopwarming is een gigantische uitdaging voor de planeet. Het lijdt tegenwoordig geen twijfel meer dat de menselijke activiteit verantwoordelijk is voor een groot deel van de broeikasgasemissies. De concentratie ervan in de atmosfeer doet de temperaturen stijgen en ontregelt het klimaat.

Het OCMW heeft in 2021 een ambitieus Klimaatplan uitgewerkt dat gericht is op vijf grote thema’s: energie, mobiliteit, afvalbeheer, biodiversiteit en bewustmaking.

Met dat Klimaatplan engageren we ons om verantwoord en voorbeeldig te handelen voor een duurzamere wereld, waar vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen baat bij hebben. Dat komt ook naar voren in de strategische doelstelling ‘Duurzame ontwikkeling’ van ons Strategisch Plan ‘Visie 2024’.

Door de klemtoon op verwezenlijking en een algemeen engagement over de verschillende diensten en afdelingen heen, heeft onze instelling een solide basis waarmee ze een moderne overheidsinstantie kan worden, die resoluut gaat voor duurzame verandering. Zo verschaft ze zich de middelen om de onmiskenbare uitdaging van de strijd tegen de klimaatopwarming aan te pakken.

Dankzij het Label Ecodynamische Onderneming kunnen we de resultaten van de acties van ons Klimaatplan en de voorbeeldrol van ons OCMW in de kijker zetten.

  • Maatschappelijk werk

Labeling

01/20242 sterren