Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Artsen Zonder Grenzen Belgie

Gewijde-Boomstraat, 461050 Elsenewww.msf-azg.be/nl
08/06/2021

- Artsen zonder Grenzen verleent hulp aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen en aan slachtoffers van oorlogssituaties. Zij doen dit zonder onderscheid te maken naar afkomst, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.  

- Artsen Zonder Grenzen is volstrekt neutraal en onpartijdig. Op grond van de algemeen erkende medische ethiek en het recht op humanitaire hulp, eist Artsen Zonder Grenzen volledige vrijheid in de uitoefening van haar taak. 

- De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen respecteren de medische gedragscode en handhaven een volledige onafhankelijkheid ten opzichte van welke politieke, religieuze of economische macht dan ook. 

- De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen bepalen uit vrije wil of zij de gevaren en risico's van het werk accepteren en eisen voor zichzelf of rechthebbenden geen enkele vergoeding, behalve welke de organisatie hen kan verschaffen. 

  • Maatschappelijk werk

Labeling

05/20213 sterren