Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Vorming voor afvalbeheerders (professionelen)

Gepubliceerd op 20-09-2021

Context

Als inzamelaar, handelaar, makelaar van afvalstoffen of als beheerder van een inzamel- of verwerkingsinrichting van afvalstoffen, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet u voldoen aan het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 01/12/2016 (Brudalex).

De Brudalex legt op dat u in het kader van uw erkenning, registratie of milieuvergunning, met het oog op het goede beheer van afvalstoffen, een persoon aanstelt die vol doende vertrouwd is met de afvalstoffenwetgeving en het afvalstoffenbeheer.

Leefmilieu Brussel organiseert opleidingen, bestaande uit verschillende modules, die de nodige elementen omvatten om in het bezit te komen van de vereiste kennis.

U moet bewijzen dat de door u aangestelde persoon voldoende opgeleid is in de wetgeving en het beheer van afvalstoffen aan de hand van diploma’s, certificaten of attesten, tenzij u kunt aantonen dat de persoon beroepservaring heeft die gelijkstaat met de vereiste kennis. In dit geval moet u een afwijkingsverzoek indienen en rechtvaardigen.

Leefmilieu Brussel zal nagaan of de vorming gevolgd is of, indien van toepassing, een afwijking aanvaard is. Het intrekken of schorsen van de toelating kan overwogen worden, indien de kennis van het beheer van afvalstoffen niet aangetoond kan worden.

Programma

Gezien de situatie omtrent het coronavirus werd deze opleiding van mei 2020 uitgesteld naar 15 en 16 februari 2022.

Inschrijven voor de vorming voor afvalbeheerders is nog steeds mogelijk. Voor de praktische zaken en inschrijving van de opleidingsmogelijkheid van onderstaand programma, kan u hier terecht.

Indien u zich al had ingeschreven voor het uitstellen van de vorming, wordt uw inschrijving behouden.

De opleiding omvat de volgende modules :

  • Module 1: Brusselse en relevante Europese afvalstoffenwetgeving met inbegrip van de traceerbaarheid- en administratieve verplichtingen (4u)
  • Module 2A: Afvalstoffenbeheer-fysico-chemische eigenschappen en gevaren van afvalstoffen met inbegrip van vervoer, verpakking en veiligheidsvoorschriften (2u)

Voor inzamelaars, handelaars, makelaars van gevaarlijke afvalstoffen en indien u uitbater bent van een verwerkingsinrichting waar gevaarlijke afvalstoffen worden verwerkt, ook :

  • Module 2B: gevaarlijke afvalstoffen – chemische aspecten (3u)

Leefmilieu Brussel biedt tijdens deze opleidingssessie ook drie vrijblijvende modules aan:

  • 3A – Gewestelijk- en grensoverschrijdend transport
  • 3B – Bouw-en Sloopafval
  • 3C – Afgedankt Elektrisch en Elektronische apparatuur (AEEA)

Na de module 3A zal het nieuwe webplatform (Brudaweb) voor de rapportage van afvalstoffen (te gebruiken door de afvalbeheerders), voorgesteld worden.

U kan hieronder (bij documenten) de presentaties van alle modules terugvinden.

Voor andere organisaties

U kan deze opleiding ook volgen bij privé-instellingen of andere professionele organisaties op voorwaarde dat alle elementen opneemt, die de “opleiding voor afvalbeheerders” moet bevatten (.pdf).

Deze organisaties moeten hun opleiding voorafgaand door Leefmilieu Brussel laten valideren.

Inschrijving

Info en inschrijving via de website van Leefmilieu Brussel.

Praktische info

Adres:

Leefmilieu Brussel, Thurns & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel

Datum:

15/02/2022 - 16/02/2022 | 9u - 17u