Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Opleidingen duurzame overheidsaankopen (professionnals)

Gepubliceerd op 13-10-2022

Leefmilieu Brussel stelt een Facilitator voor duurzame overheidsopdrachten ter beschikking van de publieke aankopers.

Deze Facilitator begeleidt, helpt en adviseert aankopers bij de integratie van duurzame criteria in hun overheidsopdrachten.

In dit verband is een nieuw programma (gratis) van opleidingssessies, workshops en “Meet your buyer”-evenementen georganiseerd.

Hieronder vindt u het volledige programma voor de periode september-december 2022.

Elke aankoper die geïnteresseerd is in duurzame overheidsopdrachten wordt uitgenodigd zich nu in te schrijven voor het nieuwe opleidingsprogramma.

Het programma omvat nieuwe basisopleidingen, thematische opleidingen (bijvoorbeeld over duurzame voeding, sociale criteria, circulariteit, enz.)

Het doel is u gerust te stellen en u zo goed mogelijk te ondersteunen bij de integratie van duurzame criteria.

Voor vragen neem contact op via greenprocurement@environnement.brussels

Doelgroep

Deze opleidingscyclus is bestemd voor organisaties onderworpen aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten.

Een minimale kennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten is gewenst.

Het is raadzaam eerst een basisopleiding te volgen en daarna via thematische opleidingen dieper op de details in te gaan. Er zijn echter geen voorkennis vereist voor het volgen van een thematische opleiding. Iedereen die reeds een basisopleiding heeft gevolgd, is uiteraard welkom om de nieuwe basisopleiding te volgen.

Inschrijven

Inschrijving is verplicht via de website Eventbrite. De verschillende inschrijvingslinks worden onder elke opleiding weergegeven.

 

Opleidingen/workshops september – december 2022

 

  • Thematische opleiding duurzame overheidsopdrachten: « De uitvoering van een aankoopstrategie en -beleid: Waarom en hoe? » – donderdag 29/09/2022 van 14u00 tot 17u00

In deze opleiding wordt ingegaan op het hoe en waarom van een duurzaam aankoopbeleid en een duurzame aankoopstrategie, de indicatoren die kunnen worden gebruikt en de instrumenten om u te helpen deze strategie te ontwikkelen.

In deze opleiding presenteert Leefmilieu Brussel hoe de Facilitator Duurzame Overheidsopdrachten u kan helpen.

Vervolgens zullen u verschillende strategische plannen van de regio’s, gemeenten en Europese instellingen worden gepresenteerd en u zo verschillende tips geven voor de uitvoering van uw interne strategie.

Tenslotte zal de opleiding afgsloten worden met een getuigenis van de Stad Brussel die de haar strategie (in ontwikkeling) zal toelichten en zal u een kader aangereikt worden om uw eigen duurzame strategie voor overheidsopdrachten te ontwikkelen.

Deze opleiding heeft plaatsgevonden op donderdag 29/09/2022 van 14u00 tot 17u00 in Leefmilieu Brussel, Zaal Da Silva  –Thurns & Taxis – Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel.

 

  • Thematische opleiding duurzame overheidsopdrachten: « De Integratie van sociale en ethische criteria in overheidsopdrachten? » – dinsdag 25/10/2022 van 14u00 tot 17u00

In deze opleiding wordt ingegaan op welke sociale criteria u in uw bestek moet opnemen en hoe.

Wanneer we aan sociale criteria denken, denken we onmiddellijk aan sociale inschakeling. Hoewel sociale inschakeling een belangrijk onderdeel van deze workshop vormt, zullen ook andere sociale en ethische criteria worden gepresenteerd, zoals o. a. de toegankelijkheid van gebouwen, producten en diensten, goede arbeidsomstandigheden, sociale verantwoordelijkheid, anti-discriminatie, …

Deze workshop zal worden gegeven met de hulp van Actiris voor clausules inzake sociale inschakeling.

Deze opleiding zal plaatsvinden op dinsdag 25/10/2022 van 14u00 tot 17u00.

Deze opleiding zal plaastvinden in Leefmilieu Brussel, Zaal Sylva – 1ste verdieping – Thurn & Taxis-site – Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel.

Om een goede organisatie te verzekeren, gelieve u voor de opleiding in te schrijven via onderstaande link: https://www.eventbrite.fr/e/408013047007

 

  • Workshop over duurzame overheidsopdrachten – Shifting Economy week – woensdag 23/11/2022 van 9u00 tot 12u30

In het kader van de Week van de Shifting Economy biedt Leefmilieu Brussel, in samenwerking met UCM en UNIZO, een workshop aan over duurzame overheidsopdrachten.

Op het programma: een algemene presentatie, 2 workshops (circulaire overheidsopdrachten en lokale overheidsopdrachten) en gesprekstafels Meet your buyer.

Het doel van deze gesprekstafels is u in contact te brengen met (Brusselse) bedrijven die actief zijn in diverse sectoren, zoals voeding, evenementen, ICT, enz.

Bij uw inschrijving wordt u gevraagd aan te geven voor welke aanbestedingen (of welke sector of type product) u op zoek bent naar geschikte leveranciers.

Zo kunnen we gericht deze ondernemingen uitnodigen.

Deze gesprekstafels zullen u ook in staat stellen de troeven en beperkingen van de ondernemers te begrijpen, uw vragen te stellen, enz. Er zal mogelijkheid zijn in het tijdsbestek meerdere ondernemers te ontmoeten.

Tot slot wordt het evenement afgesloten met een lunch.

Deze opleiding zal plaatsvinden op woensdag 23/11/2022 van 9u00 tot 12u30.

Deze opleiding zal plaastvinden in de lokalen van Syntra, Thurns & Taxis-site – Havenlaan 86C/209, 1000 Brussel.

Om een goede organisatie te verzekeren, gelieve u voor de opleiding in te schrijven via onderstaande link: https://www.eventbrite.com/e/416526190047

 

  • Algemene opleiding duurzame overheidsopdrachten – vrijdag 09/12/2022 van 9u00 tot 16u30

Leefmilieu Brussel biedt een nieuwe algemene opleiding aan over duurzame overheidsopdrachten.

In deze opleiding wordt een inleiding tot duurzame ontwikkeling gegeven, de strategie voor duurzame overheidsopdrachten toegelicht, de uitvoering van een actieplan voor duurzame aankopen, de behoeften en marktanalyse.

We gaan ook dieper in op het opstellen van lastenboeken en geven u verschillende tools om duurzame criteria te integreren (labels, Life cycle cost, GPP-toolkit, enz.).

Deze opleiding zal plaatsvinden op vrijdag 09/12/2022 van 9u00 tot 16u30 bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, 32ste verdieping  Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel.

Om een goede organisatie te verzekeren, gelieve u voor de opleiding in te schrijven via onderstaande link: https://www.eventbrite.com/e/418716912557

Praktische info

Adres:

Leefmilieu Brussel, Syntra en GOB

Datum:

23/11/2022 - 09/12/2022