Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Achter de schermen: interview met Carodec

Gepubliceerd op 28-02-2022

Carodec, een groothandel in bouwmaterialen, streeft met zijn corebusiness en in het beheer van zijn vestigingen duurzaamheid na. Ontdek hoe deze onderneming, die het Ecodyn-label draagt en actief is op het raakvlak van de handel en de bouw, aan ecobeheer doet en welke uitdagingen dat met zich meebrengt!

Sandra Van Vracem, personeels- en communicatieverantwoordelijke en facility manager bij Carodec

  • Kunt u Carodec kort voorstellen?

Carodec is een groothandel in bouwmaterialen. Je vindt ons in Brussel en Wallonië. We hebben drie winkels en een twintigtal medewerkers. Onze klanten zijn voornamelijk middelgrote aannemers en particulieren.

In het DNA van Carodec spelen altijd al ecologische en duurzame overwegingen mee. De oprichters van het bedrijf streefden die waarden al na, en ze zijn dus aanwezig in alles wat we ondernemen.

We ontwikkelen onze duurzame aanpak volgens drie pijlers: het milieu, het sociale en het lokale aspect. Al onze beslissingen en al onze initiatieven worden uitgewerkt tegen de achtergrond van die drie pijlers.

  • Carodec maakt ook deel uit van een coöperatieve groep met de naam Batigroupe, een laureaat van de projectoproep voor circulaire economie Wat is de wisselwerking tussen uw ecobeheer en de circulaire aard van uw core business?

Carodec maakt deel uit van een groep die actief is in de verschillende sectoren van de duurzame bouw. In dat kader hebben wij een project op poten gezet om tweedehands bouwmaterialen opnieuw op de markt te brengen.

Als er afgebroken of gesloopt wordt, gooit men de meeste materialen weg terwijl een deel hergebruikt zou kunnen worden. Dat project heet BatiTerre en ijvert op alle niveaus om zoveel mogelijk materialen te demonteren en te recupereren, opnieuw in orde te brengen en op de markt te brengen en ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden benut als er specifieke knowhow bij komt kijken.

Alle bedrijven die deel uitmaken van onze groep delen diezelfde duurzaamheidswaarden en zetten zich op hun niveau in om hun impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Ons milieubeheer vormt een aanvulling op onze duurzaamheidsambitie voor onze activiteiten, ook al verplichten sommige situaties ons ertoe om te kiezen tussen het milieu, de lokale en sociale pijler. Voor de werkkledij die we verkopen hebben we bijvoorbeeld moeten kiezen tussen werkkledij in biologisch katoen maar geproduceerd in Azië, of in klassiek katoen geproduceerd in Wallonië.

.

  • Wat zijn de grootste uitdagingen waar u tegenaan loopt bij uw ecobeheer?

Zoals ik net al zei, is de beste keuze maken tussen verschillende opties met soms waardeconflicten een uitdaging waar wij regelmatig tegenaan lopen in ons ecobeheer. We zijn voortdurend op zoek naar het juiste evenwicht tussen onze verschillende aandachtspunten (sociaal, lokaal en milieu).

Anderzijds zijn we op onze locatie in Genval een nieuwe winkel aan het bouwen en zullen we uit Oudergem moeten vertrekken. We zullen proberen om onze nieuwe locatie een voorbeeldrol te laten vervullen op basis van wat het Label Ecodynamische Onderneming aanbeveelt maar we zitten ook met financiële en operationele beperkingen. Dat wordt een grote uitdaging voor ons ecobeheer.

  • Wat zijn de voordelen van het Label voor uw aanpak rond ecobeheer?

Het Label heeft ons in staat gesteld om wat wij informeel al deden te kaderen, om onze acties te structureren. We zijn ook in contact gebracht met mensen die ons hebben geïnformeerd, gestuurd, begeleid en uitgedaagd om nog een stap verder te gaan in onze benadering in een hele reeks domeinen. Tot slot heeft het Label ons ook toegelaten om onze initiatieven in perspectief te plaatsen.

  • Wat zijn de drie goede praktijken die u als belangrijk beschouwt voor uw activiteit, die zowel in de handel als in de bouw actief is?
  1. Afvalbeheer

Er is enorm veel afval in de bouw (goed voor 40% van het afval in Europa): materialen, maar ook verpakkingen (plastic, paletten, omsnoeringsbanden enz.). We hebben een systeem ingevoerd voor de recuperatie van bepaalde soorten afval. Onze klanten kunnen bijvoorbeeld de verpakkingen van bij ons aangekochte materialen terugbrengen en wij recycleren die dan in partnerschap met Valipac. We hebben ook een ‘give box’ voor onze klanten, zowel voor producten waar wij vanaf willen als voor klanten die te veel materialen hebben (resten van een werf bijvoorbeeld).

  1. Duurzame aankopen

We letten erop leveranciers en producten te kiezen die inzetten op het sociale, het lokale en/of het milieu. Of het nu voor intern gebruik is of voor de producten die we in onze winkels verkopen, bij alle aankopen die wij doen staan we ook stil bij de duurzaamheidscriteria.

  1. Mobiliteit

We proberen tegelijk de mobiliteit van onze werknemers en het transport van onze bouwmaterialen aan te pakken. We gaan op zoek naar opties die meer inzetten op zachte mobiliteit, zoals transport met cargofietsen, met Urbike, waarmee we tot 200 kg per traject kunnen vervoeren. Als de te vervoeren hoeveelheid daar te groot voor is overleggen we met de andere bedrijven van de groep om de trajecten te optimaliseren, door de leveringen te groeperen en het zo te regelen dat de vrachtwagen niet leeg terugkeert. We proberen de mobiliteit zoveel mogelijk te rationaliseren.

  • Welke projecten staan er nog op stapel op het vlak van ecobeheer?

We zouden graag een CO2-balans en een analyse van de milieu-impact van Carodec opmaken om te kijken hoe we in de toekomst te werk kunnen gaan.

We zullen bij onze volgende Brusselse vestiging misschien ook voor een label gaan als de ruimtes en de infrastructuur dat toelaten. In elk geval gaan we op hetzelfde elan verder met onze aanpak rond milieu en proberen we onszelf permanent te verbeteren.

Tot slot willen we de klemtoon leggen op participatief management en evolueren naar een coöperatieve vereniging van werknemers. Dat we door corona niet regelmatig konden samenkomen en die collectieve dynamiek moesten missen, was in dat opzicht echt moeilijk. Dat werk rond het bestuur van de onderneming sluit volgens mij aan bij milieubeheer want dat laatste doet ook een beroep op de collectieve dynamiek van de onderneming.

Levert u net als Carodec inspanningen om de ecologische impact in uw vestigingen te beperken? Open een dossier om u kandidaat te stellen voor het Label!

De editie 2022 van de projectoproep BeCircular is momenteel ook opengesteld. Stel u kandidaat om uw project in de circulaire economie te laten subsidiëren!