Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Bij ecobeheer geldt hetzelfde als bij gezondheidsdiensten
draag zorg voor de maatschappij

Van onderzoek in laboratoria tot de dagelijkse activiteit van zorginstellingen, het gezondheidssysteem is verantwoordelijk voor 5,5% van de Belgische broeikasgasemissies. Die vrijgekomen gassen en de uiteenlopende soorten vervuiling als gevolg van de activiteiten van de sector hebben een paradoxaal aspect: door zorg te verstrekken draagt het systeem bij aan de achteruitgang van het leefmilieu, wat een impact heeft op de gezondheid van de mensen en bijvoorbeeld nieuwe pathologieën doet ontstaan of bepaalde bestaande aandoeningen verergert. De situatie heeft soms ook gevolgen voor de mogelijkheid om zorg te verlenen, want bepaalde hulpbronnen zijn niet altijd beschikbaar.

01/02

draag zorg voor de maatschappij

Draag preventief zorg voor de mensen en de maatschappij door de ecologische voetafdruk van uw infrastructuur te verkleinen!

Door een aanpak voor ecobeheer door te voeren kunt u bepaalde structurele problemen op een duurzame manier aanpakken, zoals het beheer van de grote hoeveelheid afval waarmee u te maken krijgt of de aanzienlijke hoeveelheid hulpbronnen die uw infrastructuur en machines verbruiken. Met die aanpak kunt u ook uw werkingskosten verlagen en ervoor zorgen dat u in regel bent met de nationale en gewestelijke wetgeving inzake leefmilieu. Een verdienstelijke benadering, zowel voor uw instelling als voor de maatschappij!

Welke vorm kan ecobeheer in de gezondheidszorg ,
aannemen?

Ongeacht de sector draait ecobeheer rond verschillende grote actiedomeinen: van het omgooien van uw aankoopbeleid voor materiaal tot een beter afvalbeheer, over de afstemming van uw energieverbruik ... er zijn oneindig veel mogelijkheden!

  • Afvalbeheer

    Een doorgedreven en doeltreffend sorteersysteem invoeren zal u niet alleen helpen om de uiteenlopende afvalsoorten waarmee u te maken krijgt onder controle te krijgen, maar ook om het recyclagepercentage en het behoud van hulpbronnen op te krikken.

  • Energieverbruik

    Een systeem voor de afstelling van de verwarmingsketels invoeren of zonnepanelen installeren kan u helpen om uw verbruik en uw energiefacturen te doen dalen.

  • Onderhoudsproducten

    Door te kiezen voor ecologische onderhoudsproducten kunt u uw impact op het afvalwater maar ook op de gezondheid van uw patiënten en werknemers beperken.

  • ...En nog heel wat andere zaken!

Ecobeheer
voor wie?

Ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen … Organisaties van allerlei slag kunnen acties doorvoeren om hun milieu-impact te verminderen!

Bekijk of herbekijk het interview met onze eerste labelhouder in de gezondheidssector: het Universitair Ziekenhuis Sint-Lukas.

Waarom zou u voor een Label gaan?

Het Label is een officiële gewestelijke erkenning waarmee u uw engagement voor het milieu kracht bijzet.

Het geeft u toegang tot een ideaal platform om structuur aan te brengen in uw aanpak en goede praktijken te ontdekken die u kunt doorvoeren. Er staat ook een helpdesk tot uw beschikking om u bij al uw initiatieven te begeleiden.

U kunt ook gebruikmaken van tal van gewestelijke begeleidingsvormen om uw aanpak te helpen doorvoeren: