Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Word Mobility Manager van een bedrijf, een functie met toekomst

Gepubliceerd op 22-01-2024

De verplaatsingen die werknemers en bezoekers genereren is een centraal thema geworden binnen elke onderneming, zowel in de publieke als in de privésector. Economisch concurrentie, het welzijn van uw personeel alsook het uitdagen a.g.v. milieuvervuiling en  verplichten bedrijven een innovatief en duurzaam beheer van de verplaatsingen van hun werknemers en bezoekers te ontwikkelen.

De mobiliteitsmanager biedt hulp binnen het bedrijf voor het uitwerken van een echte strategie rond duurzame mobiliteit en verzekert een goede opvolging en evaluatie ervan.

Doel van de opleiding

De opleiding “Mobility Manager” is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De opleiders zijn experts in het mobiliteitsmanagement en geven het woord aan sprekers uit de publieke, de privé en de non-profit sector.

Doelpubliek

De opleiding is open voor iedereen die competenties op gebied van duurzame mobiliteit wil ontwikkelen en betrokken wil geraken bij een actievetransversale rol in hun bedrijf. Hierbij wordt echter wel voorrang gegeven aan degenen die een bedrijfsvervoerplan (BVP) moeten opstellen.

Enkele voorbeelden van mogelijke profielen voor wie het interessant kan zijn om de opleiding te volgen:

  • Mobility Manager
  • Fleet Manager
  • Facility Manager
  • Corporate Social Responsability Manager (CSR)
  • HR Manager
  • Compensation & Benefits Manager
  • Preventie- en veiligheidsadviseur (HSE manager)

Info en inschrijving : via de website van Leefmilieu Brussel.

Trainers en getuigenissen

De opleiding wordt gegeven door professionals op het gebied van mobiliteitsmanagement met kennis van zaken en ervaring binnen de Brusselse context.
Tijdens de opleiding komen ook aanbieders van mobiliteitsoplossingen hun aanbod voorstellen. Daarnaast komen ook getuigenissen van bedrijven, overheden en vzw’s die reeds mobiliteitsacties gevoerd hebben aan bod om de theorie op een zo concreet mogelijke manier aan te vullen en zo een uitwisseling van ervaringen met de deelnemers te bevorderen.

Programma

Het programma wordt verspreid over 6 opleidingsdagen:

Dag 1: De sleutel tot een succesvol BVP

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van ons welzijn en de gemeenschap in brede zin. Daarom is het ook een grote uitdaging voor de overheid en voor het beleid van bedrijven. De eerste dag heeft dan ook als doelstelling de sleutelbegrippen aan te reiken om de hedendaagse mobiliteit te begrijpen: de oorsprong, de oorzaken en gevolgen van de problemen die onze steden, ons gewest en onze bedrijven kennen.

Dag 2: Projectbeheer – Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan

Tijdens deze dag leren de deelnemers een mobiliteitsproject binnen een bedrijf beheren in samenwerking met externe partners. Bijzondere aandacht word besteed aan hoe je een strategie en duidelijke doelstellingen bepaalt, essentiële elementen voor verandering. De verschillende fasen (van het opstellen van het mobiliteitsplan tot de uitwerking, opvolging en evaluatie ervan) worden behandeld vanuit het standpunt van de mobility manager.

Dag 3: De verschillende maatregelen – deel 1: de “actieve modi”, het openbaar vervoer, de New Ways of Working

Om een (BVP) te kunnen realiseren heeft de mobility manager een ruime waaier aan maatregelen ter beschikking. Deze worden bestudeerd en besproken: hoe deze maatregelen realiseren? Tips voor de implementatie? Welke fiscale regels zijn van toepassing? Wat is de verwachte kostenbatenanalyse?

De analyse van de verschillende maatregelen is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat voornamelijk over de actieve modi maar ook over collectief vervoer en de nieuwe manieren om het werken te organiseren.

Dag 4: De verschillende maatregelen – deel 2: de auto… anders

Deze dag is wordt gewijd aan een nieuw – lees duurzaam – beheer van de autoverplaatsingen. In plaats van zich slechts te beperken tot de verplaatsingen anders dan met de wagen aan te moedigen, kunnen we de resultaten verbeteren door een ander gebruik van de wagen te stimuleren: , een duurzaam parkeerbeheer, het beheer van dienstverplaatsingen, bezoekers- en goederenstromen, meer ecologische wagens.

Dag 5: Communicatie en sensibilisatie – Intermodaal bezoek

Het beheer van de mobiliteit heeft ook betrekking op gedrag. Communicatie en sensibilisering zijn een aanzienlijk deel van de dagtaak van een mobility manager. Tijdens deze dag wordt bijzondere aandacht besteed aan communicatietechniekenen sensibiliseringscampagnes met behulp van praktische oefeningen om vertrouwd te raken met deze aanpak, de juiste middelen te kennen en de goede reflexen aan te leren. Het tweede deel van de dag bestaat uit een terreinbezoek om te ontdekken hoe het openbaarvervoernetwerk georganiseerd is, hoe intermodaliteit gestimuleerd wordt en om het belang van een harmonieus beheer van de openbare ruimte aan te tonen.

Dit bezoek maakt het ook mogelijk op concrete realisaties van pioniersbedrijven te bezichtigen.

Dag 6: In de praktijk: “Aan het werk!”

De laatste dag bestaat uit een praktische workshop die de deelnemers toelaat hun ontwerpplan of het geactualiseerde BVP te tonen. In deze oefening komt de opgedane kennis en de verworven ervaring aan bod. De uitkomst van deze oefening kan de mobility manager onmiddellijk helpen bij hun taak.

Praktische informatie

Praktische info

Adres:

Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel

Datum:

15/03/2024 - 31/05/2024 | 9u - 16u30 (of andere tijdstip te bepalen)