Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Hoe bij te blijven op het vlak van milieureglementering?

Gepubliceerd op 18-11-2019

Milieureglementering is altijd een sterke hefboom geweest om de zorg voor het milieu en een beter beheer van middelen te verzekeren. Deze reglementering maakt het ook mogelijk om de doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen op het gebied van zijn broeikasgassen en om te voldoen aan de verschillende Europese richtlijnen en internationale verdragen die betrekking hebben op het klimaat.

Waakzaam blijven: een absolute vereiste om de reglementering na te leven

Op het niveau van het gewest evolueert en groeit de milieureglementering voortdurend, wat een erg ingewikkelde en technische wetgeving tot gevolg heeft die voor de meeste organisaties moeilijk onder de knie te krijgen is.

Men moet immers niet alleen de wetgeving eerbiedigen, maar nog wat verder gaan wanneer men een internationaal milieucertificaat wil behalen zoals ISO 14001 of een EMAS-registratie. Om gecertificeerd te worden moet men immers aan een aantal vereisten voldoen:

 • Zich ertoe verbinden via de bepalingen van het eigen milieubeleid om aan de verplichtingen tot naleving1 van de wetgeving te voldoen;
 • De naleving van de milieuverplichtingen bijhouden door het aanleggen van een register
 • Acties ondernemen waarmee men naar de uitvoering van deze milieuverplichtingen streeft
 • Middelen invoeren voor evaluatie en follow-up
 • In het kader van de EMAS-registratie moet men met het oog op transparantie een openbare verklaring afleggen waarbij verwezen wordt naar de eigen reglementaire situatie.

Het Label Ecodynamische Onderneming van Leefmilieu Brussel, dat begin 2018 werd bijgewerkt, hecht veel belang aan de naleving van deze reglementering omdat de toekenning van dit label daarvan afhangt.

Maar om deze vereisten beter te begrijpen en duidelijke actiepunten op touw te zetten, stelt Leefmilieu Brussel om het label te ontvangen een online hulpmiddel voor dat gepersonaliseerd is volgens de activiteiten van de kandidaten.

Hoe er op optimale wijze over te waken dat men de regelgeving naleeft? Een paar concrete voorstellen

Het blijft nog altijd het beste om je te omringen met mensen met kennis van zaken. De opdracht moet aan een interne medewerker worden gegeven met de nodige competenties om de reglementering in een actieplan te gieten. Vervolgens moet men ervoor zorgen dat deze reglementering op de juiste wijze wordt toegepast door verschillende spelers in te schakelen (IDPBW, Facilities, Mobility Manager, enz.).

Om alle nodige informatie te verzamelen, kunt u een beroep doen op tal van bestaande communicatiekanalen. U vindt heel wat informatie over milieureglementering bij de volgende instanties:

Tal van externe spelers kunnen u ook technische ondersteuning en belangrijk advies geven:

 • De experten van het Bruxelles Green Network (green@beci.be) geven u een antwoord op al uw vragen op het vlak van milieureglementering;
 • De helpdesk van het Label Ecodynamische Onderneming (info@ecodyn.brussels) staat ook gratis ter beschikking van de kandidaten voor het label;

Ook de diensten van Leefmilieu Brussel (BVP, milieuvergunningen, enz.) kunnen geraadpleegd worden vanop hun internetpagina.

Tot slot zijn er de gebruiksvriendelijke applicaties voor samenwerking online zoals EnVeille, een hulpmiddel dat waakt over de naleving van de wetgeving. Ze kunnen u het leven vereenvoudigen op volgende vlakken:

 • Het compileren van de reglementaire voorschriften,
 • Het opvolgen van de mate waarin u de wetgeving naleeft,
 • Het uitwerken van een actieplan met het oog op naleving van de wetgeving,
 • Op de hoogte blijven van nieuwe reglementering.

Er zijn dus veel hulpmiddelen voorhanden die de taak voor u in grote mate kunnen verlichten. Aarzel niet om er gebruik van te maken om op de hoogte te blijven en…de wetgeving te blijven naleven!

 

Link naar het originele artikel van Alexandre Guichardon (21 Solutions), gepubliceerd door BECI op 24.06.2019:

https://www.beci.be/nl/2019/06/24/hoe-bij-te-blijven-op-het-vlak-van-milieureglementering/