Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

WWF Belgium

Émile Jacqmainlaan 901000 BrusselsWWF-Belgium (The World Wide Fund for Nature Belgium VZW/ASBL)https://www.wwf.be
26/03/2020

WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen en door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. Het WWF zamelt in België geld in, voert communicatie-, voorlichtings- en promotieactiviteiten en begeleidt natuurbeschermingsprojecten.

  • Maatschappelijk werk

Labeling

01/20203 sterren