Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

VVA

Kunstlaan, 111210 Sint-Joost-ten-Nodewww.vva.it/en/economics-policy
10/01/2022

VVA's betrokkenheid bij het milieu

VVA is een Europees adviesbureau voor overheidsbeleid. Niet alleen gaan sommige van onze projecten over Europees milieubeleid en groene innovatie, maar we zijn ook een gemeenschap van mensen die proactief stappen ondernemen om de milieuverantwoordelijkheid van het bedrijf te verbeteren door duurzame praktijken in onze werkruimte te implementeren.

Milieubescherming is verankerd in onze bedrijfswaarden: vertrouwen, ondernemerschap, samenwerking en kwaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat actieve bescherming van de natuurlijke omgeving een verplichting is voor ieder levend wezen. Daarom verbinden alle VVA-medewerkers zich tot deze waarden door een milieucharter te ondertekenen.

  1. Vertrouwen: Wij streven ernaar de rechtvaardige sociaal-economische transitie van onze samenlevingen te ondersteunen door op ons niveau acties uit te voeren. Wij verbinden ons ertoe de milieueffecten van onze activiteiten te beoordelen voordat wij een nieuwe zaak beginnen of een nieuwe aankoop doen.
  2. Ondernemerschap: Wij vinden dat alle werknemers actief betrokken moeten zijn bij groene praktijken. Wij hechten waarde aan beperkte hulpbronnen en stimuleren recycling, afvalvermindering, aandacht voor effici├źnt energie- en materiaalgebruik, verantwoorde mobiliteit en minimalisering van de negatieve milieueffecten van onze kantooractiviteiten.
  3. Samenwerking: Wij werken als een team en erkennen het belang van een gemeenschapsaanpak. Wij zijn van mening dat effectieve milieuactie een gezamenlijke inspanning van alle werknemers noodzakelijk is. We willen ook dat het verder gaat dan op de werkvloer.
  4. Kwaliteit: De kwaliteit van onze diensten moet worden afgestemd op betere milieuprestaties. VVA's milieuoverweging geldt voor alle transacties met onze leveranciers en klanten.
  • Diensten en advies (juridisch, wetenschappelijk, technisch)

Labeling

12/20211 ster