Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Vivaqua

Keizerinlaan, 17-191000 Brusselwww.vivaqua.be/nl/
18/10/2023

VIVAQUA is voor de volle 100% een overheidsbedrijf en zit aan de bron van het water dat elke dag uit de kraan komt bij de Brusselse consumenten. Het ontstond in 1891 en is sindsdien een van de belangrijkste waterbedrijven in België geworden. Tegenwoordig bestaan onze activiteiten uit de productie en distributie van drinkbaar water, het beheer van de rioleringsnetwerken en de bestrijding van overstromingen.

VIVAQUA heeft sinds jaar en dag oog voor milieurisico’s, met name door de permanente controle van de waterkwaliteit, van de bron tot aan de kraan van de consument, en met zijn beleid voor de bescherming van de waterwinning. Het werkt ook actief aan de invoering van een ‘Water Safety Plan’ en een ‘Water Quantity Plan’, die de voorbije jaren nog noodzakelijker zijn geworden door de klimaatveranderingen.

Water beschermen is natuurlijk cruciaal voor een openbare instantie als VIVAQUA maar dat volstaat niet als we weten dat al onze activiteiten een impact hebben op het leefmilieu. VIVAQUA is meer dan ooit bereid om ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Met sensibiliserings- en opleidingsacties voor al het personeel wil het zijn koolstofvoetafdruk verkleinen en gedragsveranderingen doorvoeren. VIVAQUA ontwikkelt trouwens ook vernieuwende projecten voor de duurzame transformatie van gemeenten.

In dat kader heeft VIVAQUA besloten om zich aan te sluiten bij de gemeenschap van Brusselse ondernemingen met het Label Ecodynamische Ondernemingen.

  • Fabricage, ambachten, productie en industrie

Labeling

09/20233 sterren