Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

STIB – MC Haren

Houtweg, 991130 Harenwww.stib-mivb.be
17/11/2023

De MIVB stelt het milieu centraal in alles wat ze onderneemt. Door steeds beter openbaar vervoer aan te bieden moedigt de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij mensen aan om de personenwagen minder te gebruiken in de stad, wat een positieve impact heeft op de lucht- en levenskwaliteit in Brussel.

Als onderneming waakt de MIVB erover haar koolstofvoetafdruk en haar impact op het milieu te verkleinen door een milieubeheersysteem door te voeren dat gebaseerd is op de ISO 14001-norm. Dat systeem heeft betrekking op alle activiteiten van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij via drie grote pijlers: voertuigen, infrastructuur en energie.

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij tracht het energieverbruik van haar voertuigen terug te dringen door ze doeltreffender te maken en door geleidelijk aan meer hybride en 100% elektrische bussen in te zetten. Het personeel krijgt ook opleidingen ecologisch rijden.

De MIVB investeert in de optimalisering van haar bestaande gebouwen en past de principes van ecologisch bouwen toe bij haar renovatie- en bouwprojecten.

De verbruikte energie is 100% hernieuwbare energie en de onderneming is al een aantal jaar bezig om steeds meer zonnepanelen te installeren op haar gebouwen. De MIVB bevoorraadt zich sinds midden 2023 ook met lokale windenergie bij een Belgische producent.

Het engagement van de MIVB vertaalt zich ook in tal van concrete acties op het terrein: selectief sorteren en afval valoriseren, minder energie en water verbruiken, het personeel sensibiliseren rond het milieu en de kleine inspanningen die het verschil maken, enz.

De werkplaats ‘Maintenance Center Haren’ van de MIVB in het depot van Haren is bedacht en gebouwd met oog voor de principes van het ecologisch bouwen.

Zo beschikt ze over reservoirs om regenwater op te vangen en zo te voorzien in het water dat de site nodig heeft voor het sanitair.

Naast die bouwelementen zijn in deze vestiging ook tal van goede praktijken doorgevoerd:

  • (voornamelijk elektronische) bus- en tramonderdelen bijhouden en opknappen voor hergebruik als wisselstukken;
  • een systeem hanteren voor het onderhoud en de herstelling van tramwielen dat toelaat om ze in het beste geval tot 5 keer te hergebruiken;
  • allerlei restmaterialen (hout, aluminium, inox, staal, textiel …) inzamelen om ze te gebruiken voor kleine herstellingen enz.
  • Transport, logistiek en opslag

Labeling

10/20232 sterren