Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Entraide et Fraternité is een Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit, opgericht in 1961, die ongelijkheid wil verminderen en strijdt tegen maatschappelijk onrecht. Vanuit die doelstelling steunt Entraide et Fraternité lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika, de Caraïben en Azië.

Met deze organisaties bouwt Entraide et Fraternité een samenwerking uit op langetermijn, die gebaseerd is op een echte dialoog en zich toespitst op drie gebieden:

  • het recht op voeding, onder meer door landbouwers te ondersteunen, met het oog op voedselz lfstandigheid,
  • kinderrechten, via de versterking van hun bescherming en hun inspraak binnen hun familie en hun gemeenschap,
  • burgerrechten en politieke rechten, via de participatie van gemarginaliseerde groepen in de verdediging van hun rechten.

In België zijn de activiteiten van Entraide et Fraternité tweeledig: (1) vorming van het Belgische publiek en met name van de christelijke gemeenschap en jongeren via voorlichting op school, in de kritische analyse en onderzoek van de mechanismen die de relaties tussen Noord en Zuid regeren, om te streven naar een individuele en maatschappelijke verandering, (2) versterking, via politieke actie en analyse, van de beweging die voorstellen doet voor alternatieven en protesteert tegen onrechtvaardige structuren en mechanismen.

  • Maatschappelijk werk

Labeling

04/20192 sterren