Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Iriscare

belliardstraat 711040 Etterbeekhttps://www.iriscare.brussels/nl/
21/06/2023

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die het aanspreekpunt bij uitstek is geworden voor burgers en professionals voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest. Sinds zijn oprichting streeft Iriscare er voortdurend naar duurzame keuzes te maken.

Als overheidsdienst is Iriscare begaan met de milieuproblematiek en de langetermijnimpact ervan op de gehele samenleving. Daarom is het voor onze organisatie van essentieel belang om dag in, dag uit aan duurzaamheid te werken en nemen we ook verschillende maatregelen om onze duurzame ontwikkelingsdoelen te halen.

  • Openbaar bestuur

Labeling

05/20233 sterren