Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zomerstraat, 731050 Elsenewww.fondsdulogement.be/nl
08/06/2021

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een coöperatieve vennootschap die in 1989 werd opgericht door de gezinsbeweging, met name de Ligue des Familles en de Gezinsbond, naar aanleiding van de regionalisering van het huisvestingsbeleid. 

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van zijn beleid om de toegang tot het recht op huisvesting te vergemakkelijken, voert het Fonds opdrachten van openbaar nut uit en biedt het dus aan gezinnen met een gemiddeld of bescheiden inkomen hypothecaire leningen, bouw-/renovatie-verkoopverrichtingen, huursteun, of gewestelijke leningen op afbetaling voor de samenstelling van een huurwaarborg. 

  • Andere diensten (schoonmaak, tuinieren, verhuur, beheer van onroerend goed, enz.)

Labeling

05/20212 sterren