Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest – CIBG

Kunstlaan, 211000 Brusselhttps://cibg.brussels/nl?set_language=nl
27/01/2020

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de vertrouwenspartner voor alles wat betreft ICT op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die kan worden belast met welke opdracht dan ook inzake informatica-, telematica- en cartografie-ontwikkeling en -ondersteuning ten behoeve van regionale, lokale en gemeentelijke overheidsinstellingen;
de kabinetten van de ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
de instellingen van openbaar nut van het Gewest.

  • Diensten en advies (juridisch, wetenschappelijk, technisch)

Labeling

07/20191 ster