Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

FSMA

Congresstraat 12,1000 BrusselAutoriteit voor Financiële Diensten en Marktenwww.fsma.be/nl
27/09/2022

De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of Financial Services and Markets Authority in het Engels) heeft het statuut van autonome openbare instelling. Dit betekent dat zij is opgericht bij wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert.

De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector.

De bevoegdheden van de FSMA situeren zich binnen de volgende domeinen:

  • toezicht op de financiële markten en op de financiële informatie van vennootschappen,
  • gedragstoezicht,
  • producttoezicht,
  • toezicht op de financiële dienstverleners en tussenpersonen,
  • toezicht op de aanvullende pensioenen,
  • en bijdragen tot een betere financiële vorming.

Als organisatie en als werkgever hecht de FSMA in haar interne bedrijfsvoering veel belang aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en aan duurzaamheid. Al vele jaren zet ze fors in op duurzaamheid.

  • Openbaar bestuur

Labeling

09/20223 sterren