Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Europa Ziekenhuizen – St-Elisabeth

De Frélaan, 2061180 Ukkelwww.cliniquesdeleurope.be/nl
18/10/2023

De Europa Ziekenhuizen zijn een referentieziekenhuis voor Brussel en omgeving. Als meertalig algemeen ziekenhuis bieden wij een volledig zorgaanbod aan op onze drie sites: St-Elisabeth in Ukkel, St-Michiel in Etterbeek/Europese Wijk en het Bella Vita Medical Center in Waterloo.

Dankzij een nauwe samenwerking tussen onze 300 artsen-specialisten en onze 1.800 personeelsleden zetten wij ons elke dag in om zo’n 2.500 patiënten een juiste diagnose, een aangepaste behandeling en geschikte en gepersonaliseerde zorg te bieden. We gebruiken daarvoor geavanceerde medische technologieën, in een moderne infrastructuur die ons in staat stelt om iedere patiënt in alle veiligheid en met zoveel mogelijk comfort kwaliteitsvolle zorg te verstrekken.

In januari 2022 hebben we ervoor gekozen om ons engagement voor duurzame ontwikkeling formeel uit te dragen door dat thema op te nemen als een van onze 10 strategische pijlers en door het Comité Green Europe op te richten. Dat bestaat uit een vijftiental medewerkers en ieder van hen vertegenwoordigt een belangrijke sector in onze organisatie. Samen begeleiden ze initiatieven die inzetten op het milieu en waarmee we onze koolstofvoetafdruk kunnen verkleinen, met name door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, door ons afvalbeheer te optimaliseren, en door de voorkeur te geven aan duurzamere materialen in onze infrastructuur.

We zijn trots dat we zo mee de klimaatverandering kunnen aanpakken en daar een concrete invulling aan kunnen geven nu we 3 sterren gekregen hebben bij onze eerste deelname aan het Label Ecodynamische Onderneming.

  • Gezondheidszorg

Labeling

09/20233 sterren