Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Conseil des Barreaux Européens (CCBE)

Jozef II Straat 401000 Brusselhttps://www.ccbe.eu/
31/01/2024

De Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE) werd meer dan 60 jaar geleden opgericht en vertegenwoordigt de balies van 46 landen, goed voor meer dan een miljoen Europese advocaten. De CCBE is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Ze zet zich in voor de vertegenwoordiging van de aangesloten balies in alle aangelegenheden van gemeenschappelijk belang die te maken hebben met de uitoefening van het beroep van advocaat, de eerbiediging van de rechtsstaat en een goede rechtsbedeling en met de belangrijke ontwikkelingen in het recht en de rechtspraak. Dat doet ze zowel op Europees als op internationaal niveau, en voor de Europese gerechtshoven. Ze staat in voor de actieve opvolging van de verdediging van de rechtsstaat, de bescherming van de mensenrechten en de grondrechten en fundamentele vrijheden, inclusief het recht op de toegang tot de rechter en de bescherming van de cliënt, en de bescherming van de democratische waarden die nauw samenhangen met de uitoefening van die rechten (Meer info is hier te vinden: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Publications/FR_2023_Overview-of-the-CCBE-s-structure-and-roles.pdf).

De CCBE heeft de procedure voor het Label Ecodynamische Onderneming in gang gezet nadat ze in februari 2023 haar inleidende verklaring over de klimaatverandering had aangenomen. Met die verklaring heeft de CCBE zich met name geëngageerd om “voor de eigen activiteiten maatregelen te nemen op een manier die compatibel is met de beperking van de wereldwijde opwarming tot 1,5 °C en om aan de plenaire sessie op een transparante manier verslag uit te brengen over de genomen maatregelen en de resultaten ervan”.

  • Overige

Labeling

12/20232 sterren