Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

CHU / UVC Brugmann – Site Brien

Schaarbeekse Haardstraat, 361030 Schaarbeekhttps://www.chu-brugmann.be/nl/index.asp
12/02/2024

Toen het UVC Brugmann in 2005 de functie van beheerder rationeel energieverbruik creëerde, zette het een eerste stap en liet het zijn engagement blijken voor een lang proces om de switch naar duurzaamheid te maken.

De Brien-site is een van de drie vestigingen van het UVC Brugmann en is gevestigd in het centrum van de gemeente Schaarbeek.

Die site voorziet patiënten van een volledige behandeling met geavanceerde medische technologieën. Ze beschikt over een spoeddienst met een MUG- en PIT-team en een operatiekwartier.

De ziekenhuisinfrastructuur van de site is tussen 2010 en 2013 gedeeltelijk verbouwd.

De nieuwe gebouwen zijn door Leefmilieu Brussel erkend als voorbeeldgebouwen en ze delen een warmtenet met het OCMW van Schaarbeek voor het rust- en verzorgingstehuis ‘La Cerisaie’, de DBDMH voor de brandweerkazerne en de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.

In 2014 deden de eerste circuits voor de recuperatie van afval hun intrede.

In 2015 hebben we onze noodgroepen ter beschikking gesteld voor de productie van elektriciteit op het net.

In 2019 zijn er op het dak 265 zonnepanelen geïnstalleerd.

In 2022 zijn we lid geworden van ‘Global Green and Healthy hospital’.

De zachte mobiliteit moet niet onderdoen, nu er ten opzichte van de voorbije jaren 400% meer fietsenstallingen zijn.
We zijn trots op de weg die we hebben afgelegd maar blijven gemotiveerd door toekomstige uitdagingen die alle teams van het UVC Brugmann willen aangaan. Zo verkleinen we onze ecologische voetafdruk en blijft onze activiteit geavanceerd en innovatief.

  • Gezondheidszorg

Labeling

01/20242 sterren