Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Federaal Planbureau

Kunstlaan, 47-491000 Brusselhttps://www.plan.be/index.php?lang=nl
28/01/2020

Het FPB is een onafhankelijke instelling van openbaar nut die prognoses maakt, onderzoek voert en beleidsmaatregelen analyseert. De voornaamste opdracht van het FPB bestaat erin de politieke besluitvorming te ondersteunen en daartoe stelt het zijn wetenschappelijke expertise ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling.

  • Openbaar bestuur

Labeling

02/20193 sterren