Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Brupartners

Bischoffsheimlaan 26,1000 Brusselwww.brupartners.brussels/nl
27/09/2022

Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is de belangrijkste instantie voor sociaal-economisch overleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voornaamste opdrachten van deze overheidsinstantie zijn het sociaal overleg tussen de sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de regering verzekeren en, op eigen initiatief of op verzoek van de regering adviezen formuleren over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het Gewest vallen – economie, werkgelegenheid, leefmilieu, huisvesting, diversiteit, mobiliteit, enz. – en die een impact hebben op het economische en sociale leven in het Brussels Gewest.

Sinds 2020 beschikt Brupartners over een ‘Ecoteam’, dat bestaat uit medewerkers die allemaal op vrijwillige basis bezig zijn met thema’s die verband houden met milieu en duurzame ontwikkeling. Dat Ecoteam heeft zich tot doel gesteld de milieuvoetafdruk van Brupartners te verbeteren en zijn personeelsleden en partners (leden, occasionele genodigden, extern publiek enz.) bewust te maken van de voorbeeldrol van Brupartners als overheidsinstantie als het gaat om milieuvriendelijk beheer.

Het Ecoteam focust zijn ambities op 9 thema’s: afvalbeheer, consumptie van dranken, water, energie, informatica en elektronica, kantoorbenodigdheden, groene ruimtes, mobiliteit, evenementen en goodies. Voor elk thema dat aan bod komt, maken de leden van het Ecoteam een stand van zaken op, bereiden ze een actieplan voor om de vastgestelde problemen aan te pakken, en evalueren ze de impact van de maatregelen zodra die zijn doorgevoerd.

Sinds zijn oprichting voert het Ecoteam tal van acties, met name rond het beheer van de kantoorruimtes van Brupartners, de impact van de activiteiten van Brupartners en de bewustmaking van zijn personeelsleden, maar ook van de leden die in het orgaan zetelen:

  • inzetten op selectief sorteren;
  • bewustmaking van de personeelsleden rond uiteenlopende kwesties (verbruik van papier en inkt, selectief sorteren, hergebruik van bepaalde voorwerpen, recyclage van papier, enz.);
  • rationalisering van het gas- en elektriciteitsverbruik;
  • vermindering van de hoeveelheid afval die evenementen met zich meebrengen;
  • bewustmaking rond de verspilling van voedsel en drank;
  • invoering van recyclagedozen (kladpapier, schrijfmateriaal enz.)
  • invoering van een 'boekentil’;
  • opname van milieucriteria in overheidsopdrachten;
  • Openbaar bestuur

Labeling

09/20222 sterren