Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 141000 Brusselwww.nbb.be/fr
28/01/2020

De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak. Sinds april 2011 is de Bank verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op de financiële sector in België. In dat kader werd een groot deel van het takenpakket van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) inclusief een 250-tal medewerkers overgeheveld van de CBFA naar de Bank.

Taken en activiteiten van de Nationale Bank van België: Een Europees monetair beleid: de Nationale Bank neemt sinds 1 januari 1999 deel aan de bepaling en de uitvoering van het monetaire beleid van het Eurosysteem. Samen met de andere centrale banken van het Eurosysteem voert ze een monetair beleid dat gericht is op prijsstabiliteit en brengt ze één gemeenschappelijke munt in omloop, de euro.

Uitgifte van biljetten en munten: bankbiljetten zijn het bekendste product van een centrale bank. De Nationale Bank drukt ze sinds 1851. Deze activiteit wordt in 2020 stopgezet.
Studie- en informatiecentrum: de Nationale Bank speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, opstellen, analyseren en verspreiden van economische en financiële informatie.

Het toezicht op de financiële sector in België: de Nationale Bank is verantwoordelijke voor de microprudentiële, de systemische controle en macroprudentiële controle.
Internationale opdrachten: de Nationale Bank speelt een actieve rol in de internationale samenwerking.
De Nationale Bank is de Rijkskassier voor de staat.

Diensten voor de financiële sector: de centrale bank fungeert als spil van de financiële sector. Zoals de meeste centrale banken heeft de Nationale Bank een aantal diensten opgezet die zij aan de kredietinstellingen verleent.
Diensten voor het grote publiek: als instelling die het algemene belang nastreeft, verleent de Nationale Bank tal van diensten aan het grote publiek.

Verschillende logistieke diensten.

Om Bank huurt tijdelijk 7720 m² kantoorruimte; beschouwd als niet inbegrepen in de vestiging."

  • Financiële activiteiten en verzekeringen

Labeling

02/20193 sterren