Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

ID van de gelabelde organisatie

RDC Environnement

Gustave Demeylaan, 571160 Brusselswww.rdcenvironment.be/
28/01/2020

RDC Environment werd in 1992 opgericht door Bernard De Caevel en is een toonaangevend studiebureau dat gespecialiseerd is in het beoordelen van de effecten van menselijke activiteiten op milieu, maatschappij, economie en de drie pijlers van duurzame ontwikkeling.

Onze aanpak draait om drie pijlers:

  • Levenscyclusanalyse (LCA) en de productie van tools voor industriële en ecodesign sectoren (InstantLCA™);
  • advies over het beleid inzake afvalpreventie en -beheer;
  • beoordeling van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (maatschappij, economie, milieu).

De resultaten van deze studies stellen besluitvormers in staat om op wetenschappelijke basis strategieën voor beheer en duurzame ontwikkeling op te stellen. Deze wetenschappelijke kwaliteit is dan ook de eerste troef van ons team, samengesteld uit ingenieurs en economisten, alle milieudeskundigen. Hierdoor hebben we expertise verworven die erkend is door de Europese Commissie en hebben we onze activiteiten vanuit België (Brussel) en Frankrijk (Lille) kunnen ontplooien.
Dankzij innovatieve en op maat gesneden tools zijn onze klanten, zowel uit de private als publieke sector, verzekerd van integratie in de circulaire economie en deelname aan alle dimensies van duurzame ontwikkeling.

  • Diensten en advies (juridisch, wetenschappelijk, technisch)

Labeling

02/20193 sterren