Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Twee nieuwe facilitators helpen u bij uw afvalbeheer

Gepubliceerd op 26-05-2021

Het is niet altijd eenvoudig om te weten hoe u uw afval kan beheren en voorkomen op uw werkplek. Hebt u een bedrijf (horeca, markt, handel, school, kantoor, gezondheidsinstelling) en wil u beter weten wat u kan doen? Leefmilieu Brussel heeft sinds begin 2021 twee facilitators die u zo goed mogelijk ondersteunen en helpen bij uw stappen: de facilitator bedrijfsafval voor alle vragen over de preventie en het beheer van uw bedrijfsmatig afval en de facilitator bioafval voor alle specifieke vragen over plantaardig afval en/of voedingsafval.

Facilitator bedrijfsafval

Mijn bedrijf gaat een heleboel oude cd’s weggooien, kunnen die gerecycleerd worden? Mogen kassabonnetjes op thermisch papier bij het oud papier? We willen gaan naar zero afval: waar kan ik kantoormateriaal en zeep in bulk kopen voor mijn bedrijf?

Zijn deze vragen herkenbaar? Wil u meer weten over het beheer van uw bedrijfsafval? Over hoe u afval kan verminderen en beter sorteren, hoe uw een ophaalcontract voor uw afval afsluit, welke wettelijke verplichtingen u hebt of waar u goede communicatietools of goede praktijkvoorbeelden kan vinden?

Doe een beroep op de nieuwe dienst van de facilitator bedrijfsafval via recyclepro@leefmilieu.brussels!

Facilitator bioafval 

Wist u dat een Europese richtlijn de sortering van biologisch bedrijfsafval verplicht? Nochtans wordt dit afval zelden gesorteerd, terwijl het tot 50% kan vertegenwoordigen van het totale gemiddelde gewicht van het restafval. Vanaf eind 2022 wordt het verplicht om dit afval lokaal te verwerken, bijvoorbeeld door het te composteren of door het apart te laten ophalen door een erkende ophaler in het Brussels Gewest.

Hebt u een bedrijf en produceert dat organisch afval (afkomstig van planten of voeding) op uw site? Wat doet u momenteel met uw bioafval? De dienst van de facilitator bioafval wil graag naar u luisteren en meer te weten komen over hoe u omgaat met organisch afval. Vul hier de enquête in (dit duurt slechts twee minuten) zodat we meer inzicht krijgen in uw realiteit.

Wil u uw bioafval benutten en ophaalkosten verminderen? Welke opties hebt u voor uw type afval en uw hoeveelheden? Welke vaten geven geen geuroverlast? Wie mag uw keukenresten ophalen? Wat hebt u nodig om uw onverkochte groenten te composteren?

Doe een beroep op de nieuwe dienst van de facilitator bioafval om u te begeleiden bij de praktische organisatie van de sortering van bioafval via biodechetspro@environnement.brussels.

Meer info vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Meer weten: