Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Het Voorbeeldigheidsbesluit: het nieuwe wetgevende instrument van het Gewest om uw sociaal en ecologisch engagement te laten gelden!

Gepubliceerd op 19-03-2024

U hebt de laatste tijd misschien al gehoord van het ‘Voorbeeldigheidsbesluit’. Dat Brusselse besluit draagt weer een steentje bij aan de uitbouw van een duurzamere en veerkrachtigere gewestelijke economie. Maar wat houdt dat nu precies in? Welke maatregelen voert het besluit aan voor bedrijven en wat zijn de voordelen ervan? Ecodyn ontcijfert voor u dit nieuwe instrument, dat de Brusselse organisaties voortaan ter beschikking hebben!

Het besluit in een notendop

Het Voorbeeldigheidsbesluit werd in juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is uitgegeven in het kader van de strategie Shifting Economy. Het getuigt van de wil van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ondernemingen die er met hun engagement voor de economische transitie bovenuit steken aan te moedigen en te belonen.

Concreet wil het Gewest die transitie stimuleren door zijn financiële steunmaatregelen (hogere premies, betere waarborgen enz.) geleidelijk aan toe te spitsen op de ondernemingen die op ecologisch en sociaal vlak ‘voorbeeldig’ zijn. Het Voorbeeldigheidsbesluit maakt het dus mogelijk om dat begrip te definiëren, en legt het kader vast voor de gewestelijke financieringen tegen 2024, 2030 en 2050.

Voorbeeldigheid

Het Gewest wil voorbeeldige bedrijven ondersteunen, maar hoe wordt die voorbeeldigheid gedefinieerd?

Een onderneming die als voorbeeldig erkend is, levert een aanzienlijke bijdrage aan een of meerdere sociale en/of milieudoelstellingen, zonder ook maar één van die doelstellingen te ondermijnen.” [1]

Op milieuvlak moet de onderneming een aanzienlijke bijdrage leveren aan minstens een van de volgende doelstellingen:

  • hulpbronnen rationeler gebruiken(kringloopeconomie, recyclage, verbetering van de energieprestaties, koolstofneutraliteit, …);
  • de milieu-impactverlagen (de uitstoot van vervuilende stoffen terugdringen, de biodiversiteit bevorderen, …);
  • zich aanpassen aan de klimaatverandering.

Op sociaal vlak moet de onderneming een aanzienlijke bijdrage leveren aan minstens een van de volgende doelstellingen:

  • een adequate levensstandaardvoor iedereen (toegang tot huisvesting, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, opleiding, duurzaam vervoer, internet, …);
  • de ontwikkeling en het behoud van kwaliteitsvolle jobs (in en buiten België);
  • de ontwikkeling van het sociale en democratische ondernemerschap (coöperaties, participatief bestuur);
  • de totstandbrenging van een inclusieveresamenleving (diversiteit, bestuur).[2]

Het Label Ecodynamische Onderneming erkent voorbeeldigheid

Dit besluit versterkt de positie van het Label Ecodynamische Onderneming als belangrijke referentie voor de ecologische erkenning van ondernemingen in Brussel.

Met het Label Ecodynamische Onderneming hebt u bovendien een alles-in-één-tool in handen op uw zoektocht naar voorbeeldigheid. Enerzijds kunt u dankzij de gids met goede praktijken en de begeleiding aan de slag gaan met ecologische voorbeeldigheid, en anderzijds kunt u uw engagement officieel laten certificeren met een erkend label.

U hoeft dus niet langer te twijfelen: ga vanaf nu van start met ecobeheer of breng uw voorbeeldigheid onder de aandacht op https://apply.ecodyn.brussels/app/pages/home.html?locale=nl

Bent u al in het bezit van een label ‘Ecodynamische Onderneming’? Als uw label in de loop van de voorbije 5 jaar is uitgegeven, kan het zijn dat u al in orde bent voor een verhoging van uw financiële steun!

Wilt u graag meer weten over voorbeeldigheid? https://economie-werk.brussels/voorbeeldigheid-bedrijf

 


 

[1] Bron: https://economie-werk.brussels/voorbeeldigheid-concept

[2] Bron: idem