Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Het belang van communicatie voor doeltreffend milieubeheer

Gepubliceerd op 15-03-2022

Zoals u zeker wel weet, is een goede communicatieaanpak cruciaal om van uw ecobeheerproces een succes te maken. Een weldoordachte interne communicatie versterkt de aansluiting en de betrokkenheid van het personeel en zorgt ervoor dat het project op de lange termijn kan slagen. Wat de externe communicatie betreft, kunt u het positieve imago van uw organisatie versterken en de zichtbaarheid ervan vergroten door uw ecologisch engagement te kennen te geven aan het grote publiek. Ontdek in dit artikel zes doelstellingen voor een duidelijke, doeltreffende en gestructureerde communicatie.

Duidelijke doelstellingen

Bepaal eerst en vooral uw doelstellingen door te achterhalen wat u met dit proces wilt bereiken. Dat kan inhouden dat u uw aanpak rond milieubeheer gaat uitleggen, uw collega’s aanspoort om in actie te komen of de interesse aanwakkert door concrete resultaten te delen. Om prioriteiten te bepalen, vraagt u zichzelf af wat u in dit stadium van het project moet communiceren om uw doelstellingen rond milieubeheer te bereiken.

Een relevant doelpubliek

De tweede stap is gaan kijken naar het doelpubliek van de boodschap. Breng daarvoor de verschillende soorten betrokken publiek in kaart om vervolgens te kiezen welke het belangrijkst zijn. Vergeet niet dat het relevante publiek niet alleen bestaat uit degenen die in actie moeten komen. Als uw actieplan een verandering in de werkorganisatie vereist, zult u eerst de managers moeten zien te overtuigen. Ga na wat het interne sentiment is ten opzichte van de milieuaanpak en waar voor elk type publiek de remmingen en hefbomen zitten.

Aangepaste en positieve boodschappen

De derde stap bestaat erin aangepaste boodschappen te bepalen voor uw publiek. In het algemeen staan we allemaal weigerachtig tegenover verandering, behalve als we er een positieve draai aan kunnen geven en de impact ervan kunnen aantonen. Om interesse te wekken voor de boodschap, hebben we een emotionele stimulans nodig. Als uw content een positieve emotie oproept, zullen mensen sneller geneigd zijn om die te delen. Om een doeltreffende gedragsverandering te stimuleren, dient u erop te letten dat u uw publiek niet beschuldigt of stigmatiseert of gaat moraliseren.

Doeltreffend en samenhangend materiaal

Vervolgens draait het erom uw communicatiemateriaal te analyseren: nieuwsbrief, site, intranet, affiches, evenementen … Maak de inventaris op van wat er bestaat en ga samenzitten met de belangrijkste actoren van uw onderneming om hen volop bij uw communicatie te betrekken. Identificeer het personeel en de financiële middelen die u daarvoor kunt inzetten. Vergeet niet om eenzelfde lijn aan te houden met uw aanpak en voorkom zoveel mogelijk fysieke maar ook digitale vervuiling.

Uiteenlopende communicatiedragers

Denk eraan om uw boodschappen via verschillende kanalen te formuleren: herhaling biedt meer garantie om gezien te worden en mensen zullen de boodschap beter gaan onthouden en verspreiden. Vergeet niet om bij elke stap van uw project te communiceren! Naargelang uw doelstellingen hoort bij bepaalde acties ofwel een dagelijkse communicatie (zoals een bord dat aanzet om het licht uit te doen), een regelmatige communicatie (bijvoorbeeld een welkomstpakket met de regels rond milieubeheer voor de nieuwe collega’s) of tot slot een tijdelijke maar intensere communicatie om een campagne-effect rond een thema te creëren (over een onderwerp of een gedraging).

Permanente evaluatie

Tot slot is het cruciaal om uw communicatie te evalueren, zowel op de korte termijn (aantal views en likes of geopende e-mails etc.) en op de lange termijn (reële impact van de communicatiecampagne). Houd het acroniem ‘SMART’ in het achterhoofd om de indicatoren te bepalen: die moeten specifiek zijn, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdsgebonden. Heeft uw doelpubliek uw communicatieactie gezien? Kijken ze anders naar het onderwerp? Door te evalueren kunt u daarbij stilstaan en uw volgende communicatie verbeteren. Vergeet daarvoor niet om in de aanloop naar uw communicatie uw doelstellingen en uw indicatoren te bepalen.

U zult er dus op verschillende vlakken voordeel bij doen als u een communicatieplan hanteert dat aangepast is aan uw behoeften qua milieubeheer: zo komt u niet alleen tegemoet aan uw doelstellingen voor gedragsverandering, u communiceert ook doeltreffend en het is een manier om de samenhang van uw team te versterken en uw zichtbaarheid te verbeteren. Milieubeheer levert u een aanzienlijk concurrentievoordeel en een voorbeeldstatus op. Aarzel niet om daar doordacht gebruik van te maken!

Veel succes met uw communicatie!

 

Bronnen: