Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Editorial door Nick Meysmans – Op naar weg voorbeeldigheid!

Gepubliceerd op 19-03-2024

De financiële instrumenten ter ondersteuning van de ondernemingen heroriënteren naar de economische transitie – dat is één van de voornaamste doelstellingen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op het vlak van haar economisch beleid.

Deze doelstelling past in de ambitie om, vanaf 2030, de toegang tot de financiële instrumenten voor te behouden aan ondernemingen die voorbeeldig zijn op sociaal of milieuvlak. Vanaf 26 maart 2024 zullen de voorbeeldige ondernemingen al steunverhogingen kunnen genieten.

Om die doelstelling in de praktijk om te zetten, heeft de Regering op 6 juli 2023 het zogenaamde ‘voorbeeldigheidsbesluit’ aangenomen, dat uiteenzet op welke manieren een onderneming haar voorbeeldigheid kan aantonen. Eén van de belangrijkste manieren – of toegangspoorten tot de voorbeeldigheid – is een label, certificatie of erkenning die getuigt van een voorbeeldigheid op sociaal of milieuvlak.

Het label Ecodynamische Onderneming van Leefmilieu Brussel vormt het speerpunt van die toegangspoort. Als officiële en kosteloze erkenning voor initiatieven op het vlak van milieubeheer, is het een ideaal middel voor Brusselse ondernemingen om hun inspanningen op het vlak van milieu te laten renderen.

Met het label Ecodynamische Onderneming op zak, kunnen Brusselse ondernemingen binnenkort steunverhogingen tot 30% op de premies van Brussel Economie en Werkgelegenheid genieten. Dat kan bijvoorbeeld een verschil maken tot 50.000 euro op de premie – een waardevolle beloning voor hun inspanningen op milieuvlak!

Meer weten over de voorbeeldigheid en haar voordelen? https://economie-werk.brussels/voorbeeldigheid