Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

De eerste 100 bedrijven hebben het nieuwe Label behaald!

Gepubliceerd op 19-12-2022

In 2018 werd het Label na bijna 20 jaar grondig vernieuwd: een nieuwe gids, een nieuw platform en vooral een nieuw certificatiesysteem. Dat betekende ook dat de tellers op nul werden gezet. Vier jaar later zijn al 100 Brusselse bedrijven er (opnieuw) in geslaagd om hun aanpak rond milieubeheer te laten certificeren. Het Label zet hen graag in de bloemetjes!

Het nieuwe Label

Nieuwe evaluatiecriteria, andere procedures … Met de lancering van de nieuwe versie van het Label Ecodynamische Onderneming in 2018 werden alle oude labels onvermijdelijk ingetrokken. Een grondige vernieuwing van het systeem was echt wel nodig: met deze nieuwe versie van het Label werden nieuwe tools ingevoerd, zoals een online platform voor kandidaturen en een nieuwe website. De reorganisatie heeft de procedures, die de bedrijven zwaar vielen, verlicht en de weg geopend naar meer autonomie voor de kandidaten, die nu hun dossier op hun eigen tempo kunnen beheren en zich kunnen laten inspireren door de goede praktijken van andere leden van het netwerk.

Labelhouders met allerlei profielen

Maar wie zijn die eerste 100 bedrijven die de nieuwe versie van het Label hebben verdiend? Nu deze mijlpaal is bereikt, kan Ecodyn de balans opmaken.

Deze eerste 100 bedrijven zijn actief in allerlei verschillende sectoren en weerspiegelen het economisch weefsel van Brussel: consultancy (in de juridische, wetenschappelijke en technische domeinen), sociale actie, dienstverlening (schoonmaak, tuinonderhoud, leasing, vastgoedbeheer enz.) en overheidsinstanties zijn samen goed voor 69% van het netwerk.

Andere sectoren, zoals transport, industrie, bouw, financiën en informatie en communicatie zijn minder vertegenwoordigd.

Maar het netwerk evolueert voortdurend: in 2022 kon Ecodyn voor het eerst het Label uitreiken aan een instelling uit de gezondheidssector! Het Universitair Ziekenhuis Sint-Lukas, dat we onlangs hebben geïnterviewd, kreeg zijn eerste ster en wil een voorbeeld zijn voor een bredere integratie van stappen voor milieubeheer in ziekenhuis- en gezondheidsgroepen.

Net als in de Brusselse economie zijn de kleine en middelgrote ondernemingen het sterkst vertegenwoordigd in het Ecodyn-netwerk.

Toch stellen alle labeldragende bedrijven samen meer dan 24.000 werknemers (VTE’s) tewerk!

Als we inzoomen op de niveaus, zien we ten slotte dat bijna de helft van de bedrijven de maximumscore van 3 sterren haalt. Wie aan het traject begint, is dus gemotiveerd om tot het uiterste te gaan[1]

Het Label, meer dan een formaliteit

De nieuwe versie van het Label is ontworpen om meer te zijn dan alleen een certificaat. Het moet een echte tool zijn voor de stappen die de kandidaten en leden van het netwerk zetten voor milieubeheer.

Uit gesprekken met de labelhouders hierover vernamen we dat het Label met zijn gids voortdurende verbetering stimuleert:

  • 73% van de labelhouders heeft tijdens de samenstelling van zijn dossier nieuwe goede praktijken ingevoerd;
  • 91% van de labelhouders heeft dankzij de gids op het platform nieuwe actiepistes geïdentificeerd.

Voor toekomstige kandidaten staan ook nieuwe tools ter beschikking, zoals een gepersonaliseerde follow-up via de helpdesk (toegankelijk via deze link) of vereenvoudigde procedures voor bedrijven die al over Europese certificeringen zoals EMAS of ISO14001 beschikken.

Op naar de volgende 100!

Terwijl we deze mijlpaal vieren, is Ecodyn al volop bezig met de certificering van de volgende kandidaten en de organisatie van de vele activiteiten die in 2024 gepland staan! Tot volgend jaar!

 

[1] NB: Hierbij moeten we er rekening mee houden dat bepaalde niveaus bereiken afhankelijk is van de middelen die het bedrijf kan besteden aan milieubeheer, en dat een niveau van 3 sterren niet voor alle structuren en alle sectoren dezelfde inspanning vraagt.