Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

De duurzaamheid van ondernemingen op een bedrijventerrein stimuleren: de voortrekkersrol van de Haven van Brussel

Gepubliceerd op 18-01-2024

De Haven van Brussel is een belangrijke speler in het economische landschap van het Gewest. Ze nam onlangs maatregelen om de duurzaamheid te bevorderen bij de bedrijven die langs het kanaal actief zijn. Door nieuwe contractuele verplichtingen in te voeren voor de bedrijven die ze onderbrengt, moedigt de Haven haar partners actief aan om milieuvriendelijkere praktijken te hanteren en hun koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Bent u eigenaar van een locatie die bedrijven onderdak biedt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Laat u inspireren door de ervaring van de Haven en ga aan de slag met de economische transitie!

Duurzaamheid aanmoedigen met contractuele verbintenissen

De Haven van Brussel telt langs het kanaal zo’n 250 bedrijven, een indrukwekkend aantal. Die leveren een aanzienlijke bijdrage aan de gewestelijke economie. Voortaan zijn ze gebonden aan een vernieuwende contractuele verplichting: ze moeten binnen de 18 maanden na de opstart van hun activiteit het Label Ecodynamische Onderneming en het label voor CO2-neutraal bedrijf zien te verkrijgen. Die verplichting geldt sinds drie jaar voor alle contracten behalve voor TIR (groot logistiek centrum van de haven), en wordt vanaf 1 januari 2024 uitgebreid naar alle contracten. 

Om die aanpak doeltreffend te laten verlopen heeft de Haven van Brussel een solide stimuleringsregeling op poten gezet. “Ze moeten binnen de 18 maanden het engagement nakomen om het Ecodyn-label en het label voor CO2-neutraal bedrijf te verkrijgen. Anders krijgen ze een boete opgelegd. Die komt neer op 2,5% van het bedrag van de jaarlijkse vergoeding”, licht Florence Debrouwer toe. Zij is de energie- en klimaatverantwoordelijke van de Haven van Brussel. De maatregel moet ervoor zorgen dat bedrijven ook echt duurzame praktijken integreren in hun activiteiten.

Het Label Ecodynamische Onderneming, dat Leefmilieu Brussel toekent, is niet louter symbolisch. Het is een uitnodiging om voortdurend actie te blijven ondernemen. De concessiehouders van de Haven van Brussel moeten dat label om de drie jaar vernieuwen, en zullen dus voortdurend aan de slag moeten gaan met duurzame praktijken.

De originaliteit van de aanpak van de Haven van Brussel blijft niet beperkt tot financiële sancties: “De Haven heeft een speciale milieucel in het leven geroepen. Die kan de concessiehouders adviseren en wegwijs maken bij hun ecodynamische aanpak”, legt Florence uit. Die proactieve ondersteuning moet ervoor zorgen dat de bedrijven hun duurzaamheidsdoelstellingen op een doeltreffende manier halen.

Een aanzienlijke impact op het Gewest

Door die bedrijven aan te moedigen om het Ecodyn-label en het label voor CO2-neutraal bedrijf binnen te halen, draagt de Haven rechtstreeks bij aan een duurzamer economisch ecosysteem.

Dit initiatief kan als voorbeeld dienen voor andere organisaties die de duurzaamheid bij hun handelspartners willen promoten.


Wilt u bijdragen aan een solide stimuleringsregeling door binnen uw infrastructuur duurzame praktijken aan te moedigen? Het Label Ecodynamische Onderneming begeleidt u bij uw aanpak!