Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Achter de schermen : interview van Handicap International

Gepubliceerd op 30-01-2020

Handicap International is sinds oktober 2019 met 3 sterren gelabeld. Handicap International is een onafhankelijke en onpartijdige internationale solidariteitsorganisatie die optreedt in situaties van armoede en uitsluiting, conflicten en rampen. De organisatie werkt samen met mensen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen. Martin JACOBS en Hélène BOUGAUD delen hun ervaring.

1. Hoe is het in zijn werk gegaan om het Label Ecodynamische Onderneming te verkrijgen? Was er een specifiek element dat alles in gang zette?

Eind 2014 besloot een groep medewerkers van Handicap International die zich inzetten voor het milieu om een Green Team te vormen. Zij organiseerden in dat kader allerlei acties, vooral gericht op de bewustmaking van hun collega’s. Het idee voor de labeling van onze organisatie ontstond vanuit de wens om de milieubetrokkenheid van dat Green Team te structureren. Ook wilden we de milieu-impact van onze organisatie sterk verbeteren op basis van objectieve en nauwkeurige indicatoren.

2. Welke hefbomen gebruikten jullie om diverse hindernissen te overwinnen? Welke tips & tricks zouden jullie delen met de andere kandidaten?

Wij hadden het geluk dat we methodologische ondersteuning kregen van 21 Solutions bij de initiële diagnose van onze organisatie en de keuze van monitoring- en evaluatietools. Het was heel motiverend om de actie te starten met de inventarisatie en belichting van bestaande acties. Vervolgens hebben we erop gelet dat we zo veel mogelijk personeelsleden konden mobiliseren.

Daarvoor hebben we veel aandacht besteed aan de communicatie van de verschillende stappen in het labelingsproces, zodat iedereen zich betrokken voelde bij dit gezamenlijke initiatief. Ook wilden we bereiken dat iedereen nadacht over de mogelijke acties in onze dagelijkse werking om onze milieu-impact te verminderen.

Daarna hebben we de verantwoordelijkheden heel duidelijk verdeeld per thema, onder de algemene leiding van de coördinator van het label, die het initiatief opvolgt en de gezamenlijke vergaderingen organiseert. Tot slot hebben we een actieplan opgesteld van de punten die beter kunnen.

3. Wat zijn de grootste voordelen die zijn behaald in de dagelijkse werking dankzij de aansluiting bij een initiatief voor milieubeheer, in het bijzonder het Label Ecodynamische Onderneming? Hebben jullie concrete cijfers?

Het labelingsproces is heel motiverend voor het personeel en stimuleerde de medewerkers om concrete maatregelen te implementeren.

Daardoor werden zij allemaal gesensibiliseerd en gemobiliseerd om meer rekening te houden met milieuaspecten bij hun dagelijkse activiteiten, zoals minder printen of een verantwoord en rationeel verbruik van water, elektriciteit en plastic verpakkingen. Reizen voor het werk werd ook drastisch verminderd en vervangen door conference calls, in overeenstemming met een spaarzaam zakenreisbeleid.

4. Op welk gebied zijn de grootste inspanningen geleverd op het vlak van de milieu-impact?

De voornaamste inspanningen werden geleverd op de volgende gebieden, waarvan de impact op het milieu het grootste is:

 • Vervoer:
  • Minder verplaatsingen. Tussen 2016 en 2018 werden er 1,7 miljoen kilometer minder zakenreizen uitgevoerd, evenveel als 11 keer de wereld rond.
 • Algemene diensten:
  • 38% minder prints tussen 2018 en 2019.
  • 4% minder waterverbruik tussen 2017 en 2019.
 • Communicatie:
  • Systematisch gebruik van gerecycleerd papier bij mailings aan donateurs.
  • 34% minder papieren mailings aan de donateurs tussen 2018 en 2019.
  • 1 papieren magazine per jaar minder.
  • Geen gebruik van plastic bij al onze mailings aan donateurs.
 • 5. Hoe hebben jullie gecommuniceerd over het label naar de medewerkers en de klanten? Hoe reageerden zij?

We hebben van het begin af aan gecommuniceerd aan onze personeelsleden en tijdens het hele proces. Ook organiseerden we informatie- en sensibiliseringssessies over meer specifieke punten, per thema. Onze medewerkers waren enthousiast en pasten hun gedrag aan, waardoor wij een labeling met drie sterren hebben bereikt. We hebben eveneens gecommuniceerd over ons engagement en onze labeling naar onze fondsenverstrekkers en donateurs via de sociale media en per e-mail.

6. Wat zijn de uitdagingen die jullie in de toekomst willen aangaan?

Onze uitdaging voor de toekomst is om onze medewerkers te blijven mobiliseren en motiveren en dus om onze drie sterren te behouden, terwijl we tegelijkertijd onze vereisten van het referentiekader kwaliteit verbeteren.