Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Ik ben huurder. Kan ik echter ook het label aanvragen voor mijnvestiging?

Ja. Het Label en meer bepaald het referentiekader van het Label dat alle goede praktijken in kaart brengt, die op uw organisatie van toepassing zijn, houdt rekening met het feit dat u huurder bent en evalueert uw ecobeheerprestaties in functie daarvan.