Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Ik beschik over een internationale ISO14001- of EMAS-certificering. Wat is er dan voor mij van toepassing in het kader van dit Label?

Het Label Ecodynamische Onderneming, ISO14001 en EMAS zijn verschillende certificeringen.

Het Label Ecodynamische Onderneming erkent de milieuprestaties van de kandidaat door de implementatie en handhaving van goede praktijken op ecobeheervlak.ISO14001 en EMAS richten zich op het opzetten van een milieumanagementsysteem.

Het is daarom niet mogelijk om EMAS of ISO 14001 gecertificeerde organisaties automatisch te erkennen binnen het Label Ecodynamische Onderneming. Maar EMAS of ISO 14001 gecertificeerd zijn zal uw voortgang binnen het Label Ecodynamische Onderneming vergemakkelijken, vooral omdat bepaalde wettelijke verplichtingen en goede praktijken niet geverifieerd hoeven te worden. Het platform zal vragen om het certificaat te uploaden en zal automatisch bepaalde wettelijke verplichtingen en goede praktijken valideren op basis van het geleverde certificaat.

Onder de goede praktijken in milieubeheer die het Label erkent, zijn er inderdaad ook praktijken die eveneens vereist zijn voor de EMAS- of ISO14001-certificering. Het omgekeerde is ook waar: het Label Ecodynamische Onderneming is een eerste stap richting EMAS of ISO 14001.