Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Het label dat ik behaalde, dateert van vóór 2017 en is nog de oude versie van het Label. Zijn mijn labeling en mijn kandidatuurdossier dan nog steeds geldig?

Het Label onderging in 2018 een hele transformatie en de gehanteerde evaluatiecriteria zijn niet meer dezelfde als vroeger. Dus als u het Label Ecodynamische Onderneming wilt behalen, dient u zich opnieuw kandidaat te stellen voor het Label door een nieuw kandidatuurdossier aan te maken op het platform van het Label. U mag er echter van op aan dat zowel de oude als de nieuwe versie van het Label de ondernomen milieu-initiatieven zullen valoriseren. Concreet wil dat zeggen dat alles wat u voordien al ondernam, ook in de nieuwe editie van het Label gewaardeerd zal worden.