Ga naar hoofdinhoud
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Waarmee komt het toegekende aantal sterren overeen en wat evalueert het Label precies?

Het Label Ecodynamische Onderneming evalueert de aanpak inzake milieubeheer van de kandidaat door de acties die de kandidaat implementeert om zijn milieu-impact te verminderen te vergelijken met het geheel van acties die de kandidaat zou kunnen invoeren in het ideale geval (die dus van toepassing zijn op de organisatie).

Voor deze vergelijking gebruikt het Label een objectief en transparant referentiekader, dat is aangepast aan het profiel van de kandidaat. Het referentiekader is een database bestaande uit een geheel van wettelijke milieuverplichtingen en goede milieubeheerpraktijken binnen 8 milieuthema’s. Aan elke goede praktijk wordt een gewicht toegekend dat is berekend op basis van het vermogen om de milieu-impact van de kandidaat-organisatie te verminderen. Dit gewicht correspondeert met een bepaald aantal punten. De som van al deze punten vormt de globale score van de organisatie.

De verplichte goede praktijken en wettelijke verplichtingen maken geen deel uit van deze berekening aangezien de wettelijke conformiteit nodig is om een dossier te kunnen indienen.

Het Label beloont de kandidaat door hem een, twee of drie sterren toe te kennen in functie van zijn algemeen resultaat.

1 Ster (score ≥50%): Uw organisatie is begonnen met het uitrollen van milieubeheermaatregelen en is op goede weg. Doe zo voort en u zult nog een tweede of een derde ster in de wacht kunnen slepen.
2 Sterren (65% ≤ score < 80%): U houdt zich actief bezig met uw milieubeheer.
3 Sterren (score ≥ 80%): U geeft het goede voorbeeld op milieubeheervlak. Blijf innoveren en op die manier tonen, hoe het moet.