Ga naar hoofdinhoud
LinkedIn
Helpdesk
Een initiatif van leefmilieu brussel

Over het label

Het Label Ecodynamische Onderneming is een officiële, kosteloze erkenning en aanmoediging van Brusselse bedrijven, organisaties en instellingen uit de privé- en de overheidssector die zich inzetten om de milieu-impact van hun activiteiten te verminderen.

Het label beoordeelt de milieuprestaties van ondernemingen door hun ecologische initiatieven te waarderen op een schaal van drie niveaus: een, twee of drie sterren. Daarbij gaat het bij voorbeeld om initiatieven op het vlak van afvalpreventie, circulaire economie, rationeel energiegebruik, een goed mobiliteitsplan voor de werknemers of duurzame voeding.

Het label waardeert geen ecologische producten of diensten. Evenmin beoordeelt het de ecologische aspecten van de kernactiviteiten van een onderneming. De doelstelling van het label is de beoordeling van de manier waarop organisaties hun activiteiten uitvoeren, niet de activiteiten zelf.

Stappen om het label te verkrijgen

Inschrijving

De eerste stap om het Label Ecodynamische Onderneming te verkrijgen is de inschrijving van de kandidaat-organisatie op het online platform van het label.

Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig infosessies voor organisaties die een ecodynamisch initiatief willen nemen. Zij krijgen workshops aangeboden die bedoeld zijn om de kandidaten zo veel mogelijk te helpen bij hun inschrijvingsdossier. De data van de volgende infosessies staan in de rubriek Opleidingen van deze website.

Dossier

De kandidaat doorloopt de volgende vier stappen om zijn dossier in te dienen:

  • Profiel aanvullen op het platform,
  • Wettelijke verplichtingen bevestigen,
  • Toegepaste goede praktijken selecteren,
  • Het dossier bevestigen en indienen bij de verificateur.

Verificatie van het dossier

Na de indiening van het dossier kiest de verificateur willekeurig enkele goede praktijken die de kandidaat heeft geïmplementeerd waarvoor hij bewijzen zal vragen. In sommige gevallen gebeurt de verificatie via een audit op het terrein.

Behalve in uitzonderlijke gevallen vindt het verificatieproces plaats binnen de 4 maanden na de indiening van het dossier.

Labeling

Aan het einde van het verificatieproces levert Leefmilieu Brussel het label met één, twee of drie sterren af aan de kandidaat. Daarna ontvangt de gelabelde organisatie haar erkenning en een gepersonaliseerde versie van het label.

Het erkenningsdossier wordt vervolgens op het platform gezet, waardoor de organisatie de mogelijkheid heeft om een nieuw dossier te creëren wanneer zij haar label wil verlengen.